Aktualności

Podpisano umowę

dodano: 2016-07-28 11:42:53

Burmistrz Maszewa Marszałek Województwa, Burmistrz Stepnicy i Burmistrz Goleniowa podczas pospisywania umów W dniu 28 lipca 2016 w Goleniowie  została podpisana  umowa na dotację celową z  budżetu województwa z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury sportowej  na zadanie„ Zakup  i montażu  zasłon okiennych na hali widowiskowo-sportowej. Na to zadanie gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 18 300 zł. Gminę Stepnica reprezentował Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica Andrzej Wyganowski oraz Skarbnik Beata Rogalska, a Województwo Zachodniopomorskie Marszałek Olgierd Geblewicz.  

czytaj więcej » Podpisano umowę

Lato w teatrze

dodano: 2016-07-28 08:31:24

czytaj więcej » Lato w teatrze

Badania mammograficzne

dodano: 2016-07-26 08:49:43

przykład wykonywania badań mammograficznych Po raz kolejny Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica zaprasza Panie na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi dla pań w wieku 50-69 lat. 

Badania odbędą się  8 sierpnia 2016 r. przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym ul. B. Krzywoustego 4,  po wcześniejszej rejestracji pod nr telefonu 586 662 444.
Dodatkowo jest możliwość wykonania badania bezpłatnego kobietom w wieku 40-49 lat oraz 70-75 lat, które będą posiadały skierowanie lekarskie.

czytaj więcej » Badania mammograficzne

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

dodano: 2016-07-26 08:36:01

Na podstawie § 14 uchwały Nr XIX/212/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 13 lutego 2013 r w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1192) ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), podaję do wiadomości wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych w przedmiocie projektu Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Stepnica na lata 2016-2019.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 32/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w gminie Stepnica w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Stepnica na lata 2016 – 2019,  konsultacje trwały od 1 do 22. lipca 2016 r. i zostały przeprowadzone w  formach:

- badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie projektu  uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Stepnica na lata 2016 – 2019, na stronie internetowej gminy Stepnica oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Miasta i  Gminy w Stepnicy. 

-  przyjmowania uwag i opinii na piśmie,  które można było złożyć w siedzibie urzędu w pokoju nr 7  w godz. od 7.30 do 15.30,  wysłać pocztą tradycyjną na adres urzędu,- elektronicznie poprzez platformę e-PUAP, drogą elektroniczną na adres poczty e-mail: sekretarz@stepnica.pl .

We wskazanym terminie nie wniesiono żadnych uwag i wniosków.

czytaj więcej » Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

Rajd rowerowy

dodano: 2016-07-26 07:54:05

uczestnicy rajdu zdjęcie grupowe. /link prowadzi do powiększonej wersji zdjęciaW dniu 5 lipca 2016 odbył się rajd rowerowy do Machowicy pod nazwą "Bezpieczne wakacje", organizowany przez Sołectwo Żarnowo, Racimierz i Świetlicę wiejską w Racimierzu. Rajd współfinansowany ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stepnicy. W rajdzie wzięło udział 60 osób: 40 dzieci i 20 osób dorosłych. W Machowicy ciepło przyjęli nas gospodarze Dworku. Były pieczone ziemniaki, kiełbaski, grilowany kurczak, swojski kompot, ogórki małosolne. Nie zabrakło również słodyczy i lodów dla ochłody. Pani Joanna Marszałek - instruktor świetlicy wiejskiej w Racimierzu, przeprowadziła z dziećmi różne gry i zabawy. W drodze powrotnej nie lada atrakcją była potężna burza, która towarzyszyła nam do samego końca. Przemoczeni , ale zadowoleni wszyscy bezpiecznie wróciliśmy do domów. 

B. Podowa

czytaj więcej » Rajd rowerowy

Idzie Młodość w Stepnicy

dodano: 2016-07-24 08:23:49

Na zdjęciu uczestnicy Lwt z władzami gminy Stepnicy. Link prowadzi do powiększonej wersji zdjęcia.Artystyczna podróż w nieznane, historie przodków i szukanie odpowiedzi na to ,,kim jestem?”, urealnienie marzeń i doświadczenie nowych, zupełnie dotąd nieznanych rzeczy. To tylko kilka z możliwości czekających na młodych ludzi podczas pobytu w ramach projektu Idzie Młodość Lato w teatrze + w Stepnicy.
Przez dwa tygodnie uczestnicy Lata w Teatrze pracują codziennie w dwóch grupach: dziecięcej i młodzieżowej. Każdego dnia mają szansę uczestniczyć w innowacyjnych, bezpłatnych, prowadzonych przez profesjonalistów warsztatach: teatralnych, scenograficznych, muzycznych, plastycznych, promocyjno-dziennikarskich. Grupa dziecięca poszukuje inspiracji w książce Lewisa Carolla „Alicja w Krainie Czarów”, natomiast grupa młodzieżowa, twórcze poszukiwania rozpoczęła od poznania opowieści o przodkach – obecnych i byłych mieszkańcach ziem zachodnich. Inspirację do pracy młodzi szukają w twórczości Kantora, Wyspiańskiego i Malczewskiego. Finałem pracy obu grup warsztatowych są widowiska teatralne będące efektem dwutygodniowej pracy. Pracy przede wszystkim nastawionej na odkrywanie siebie, przekraczanie granic i szukania w sobie pasji.
Lato w teatrze (LWT) to program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest popularyzowanie pedagogiki teatralnej.

czytaj więcej » Idzie Młodość w Stepnicy

Nie jeżdżę po alkoholu

dodano: 2016-07-21 08:50:26

Plakat kampanii z hasłem :  Ala ma Asa. As ma alkomat. Billboardy z rysunkiem autorstwa Henryka Sawki promują tegoroczną kampanię na rzecz trzeźwości „Nie jeżdżę po alkoholu”, realizowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w partnerstwie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Szczecinie. Zadaniem tegorocznej akcji informacyjnej jest przypominanie, że jazda pod wpływem alkoholu, jak i innych środków psychoaktywnych, naraża na śmiertelne niebezpieczeństwo innych użytkowników ruchu drogowego. Statystyki pokazują, że kierowcy wciąż lekceważą zagrożenia związane z jazdą pod wpływem alkoholu. Prawdopodobieństwo wypadku kierowcy, u którego stężenie alkoholu we krwi wynosi ponad 1,6 promila, jest 2,7 razy większe niż w przypadku kierowcy trzeźwego. W społeczeństwie istnieje wiele błędnych i szkodliwych  przekonań na temat alkoholu. Kierowcy zapominają, że każda ilość spożytego alkoholu wpływa na funkcjonowanie organizmu człowieka. Na potrzeby kampanii zakupiono 20 000 szt. jednorazowych alkotestów z logo kampanii które będą dystrybuowane m.in. przez Policję. Kampania „Nie jeżdżę po alkoholu” trwa od lipca do listopada 2016 r.

czytaj więcej » Nie jeżdżę po alkoholu