Aktualności

Uwaga ważna informacja dla przedsiębiorców - obowiazkowy wpis do rejestru bazy danych i odpadach (BDO)

dodano: 2019-08-19 12:52:53

logo ważana informacja

Zgodnie z art. 6 ust. 27  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. ), przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, powinny uzyskać wpis do Rejestru - BDO na wniosek. Obowiązek ten, zgodnie z art. 25 ust. 1 ww. ustawy powinny wypełnić do dnia 31 grudnia 2019 r.

czytaj więcej » Uwaga ważna informacja dla przedsiębiorców - obowiazkowy wpis do rejestru bazy danych i odpadach (BDO)

Znaleziono psa!

dodano: 2019-08-13 13:25:32

Dnia 13.08.2019 r. znaleziono psa na skrzyżowaniu w miejscowości Jarszewko. Pies nieufny, umaszczenia kremowego. Osoby znające miejsce pochodzenia psa lub właściciela proszone są o pilny kontakt z pracownikiem tut. urzędu pod nr tel. 91 418 85 21 w. 16, 502 046 647 lub 510 253 280.

czytaj więcej » Znaleziono psa!

Zakaz kąpieli na kąpielisku w Stepnicy

dodano: 2019-08-08 15:28:48

UWAGA !!!!

W związku obecnością sinic, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z Goleniowa po przeprowadzeniu kontroli w dniu 08.08.2019 r. decyzją nr PS-N.HK-600-57/19 z dnia 08.08.2019 r. wprowadził zakaz kąpieli w kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim oraz stwierdził brak przydatności wody do kąpieli. W związku z powyższym na kąpielisku zawieszona została flaga koloru czerwonego, a na tablicy informacyjnej zamieszczone zostały informacje o obecności sinic oraz o tym, że kąpiel jest niedozwolona. Zakaz obowiązuje do odwołania.

czytaj więcej » Zakaz kąpieli na kąpielisku w Stepnicy

Konkurs ofert na wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. "Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stepnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2018-2022” w 2019 roku

dodano: 2019-08-08 13:27:33

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica na podstawie art. 48 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tj. Dz. U. z 2019 r., póz. 1373) ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej w 2019 roku.

  1. Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. "Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stepnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2018-2022”, z zachowaniem założeń w nim określonych.

czytaj więcej » Konkurs ofert na wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. "Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stepnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2018-2022” w 2019 roku

Informacja o złożonych wnioskach o dofinansowanie do LGR Zalew Szczeciński

dodano: 2019-07-23 15:10:29

W związku z wnioskiem  Walnego Zebrania Członków Biuro LGR Zalew Szczeciński opracowało graficzną informację o złożonych wnioskach o dofinansowanie z podziałem na poszczególne gminy. Wnioski dotyczą aktualnego okresu programowania tj lat 2014 - 2020. Wykaz obejmuje zarówno wnioski instytucji publicznych jak i przedsiębiorców.   

      

czytaj więcej » Informacja o złożonych wnioskach o dofinansowanie do LGR Zalew Szczeciński