Aktualności

Biblioteka wznawia swoją działalność

dodano: 2020-11-30 21:40:45

bibliotekarka z książkami

Od poniedziałku, 30 listopada 2020 r.  filia Biblioteki w Racimierzu wznawia swoją  działalność. Miejska Biblioteka w Stepnicy od 11 grudnia. 

Na podstawie § 10 ust. 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 28 listopada do dnia 27 grudnia 2020 roku prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywało jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy.
Jesteśmy gotowi powitać Was ponownie w progach biblioteki.
Zapraszamy!

czytaj więcej » Biblioteka wznawia swoją działalność

Dofinansowanie zakupu sprzętu i środków do walki z Covid-19

dodano: 2020-11-30 14:01:36

logo programu Blisko 25 mln zł wsparcia trafi do 131 samorządów z regionu w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego. Pieniądze te zostaną przeznaczone  na zakup środków ochrony osobistej lub sprzętów do utrzymania czystości i dezynfekcji przede wszystkim w szkołach i przedszkolach. 
Gmina Stepnica złożyła wniosek o przyznanie grantu i podpisała umowę o dofinansowanie. Środki w ramach przyznanego grantu zostały przeznaczone  na zakup: maseczek wielokrotnego użytku, antywirusowych maseczek ochronnych z filtrem ffp, kombinezony ochronne rękawiczki nitrylowe, półprzyłbice ochronne, przyłbice ochronne, generator ozonu, tuba przepływowa UV–C, stojące dozowniki płynu dezynfekującego, środek dezynfekujący, termometry bezdotykowe.

Na zakup wymienionych środków i sprzętu Gmina Stepnica otrzymała grant w wysokości 57 990,88 zł. w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19,  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020

logo UE RPO

czytaj więcej » Dofinansowanie zakupu sprzętu i środków do walki z Covid-19

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stepnica

dodano: 2020-11-30 12:02:35

http://www.wfos.szczecin.pl/images/stories/files/logo.jpgGmina Stepnica informuje, że w 2020 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stepnica”, która pochodzi  w 50 % ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Azbest usunięto z 9 nieruchomości w ilości 18,35 ton.

czytaj więcej » Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stepnica

Budżet Gminy Stepnica na 2021 r - Konsultacje Społeczne

dodano: 2020-11-26 15:08:03

konsultacje społeczne Szanowni Mieszkańcy!

Na stronie  http://bip.stepnica.pl/dokumenty/8701 można zapoznać się z projektem budżetu Gminy Stepnica na rok 2021.

W dniach od 6 do 11 grudnia br. można składać uwagi do projektu budżetu zgodnie z zarządzeniem nr 117/2020 Burmistrza Miasta i  Gminy Stepnica z dnia  26 listopada  2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu budżetu Gminy Stepnica na rok 2021.

 

czytaj więcej » Budżet Gminy Stepnica na 2021 r - Konsultacje Społeczne

Statystyki danych epidemicznych

dodano: 2020-11-12 13:51:46

wirus covid19

Informujemy, że została udostępniona strona internetowa do graficznej prezentacji danych epidemicznych SARS-CoV-2. Strona programu dostępna jest pod adresem: https://covide.pl

  • Strona prezentuje w zwięzłej i czytelnej formie bieżące dane epidemiczne SARS-CoV-2 w postaci:
  • statystyk porównawczych (Polska na tle świata, województwa na tle całej Polski)
  • wykresów (dane oraz wskaźniki epidemiczne)
  • tabeli
  • mapy (województwa, powiaty w wybranym województwie)
  • Dane są aktualizowane na bieżąco z wiarygodnych źródeł.

Częścią portalu jest także moduł analityczny, do którego można wejść ze strony lub bezpośrednio z przeglądarki pod adresem:
https://covide.pl/covid

Prezentowane dane obejmują województwa, miasta i powiaty w Polsce oraz dane światowe w rozbiciu na kraje, kontynenty i regiony.

Moduł analityczny jest kompletnym systemem narzędzi do przetwarzania aktualnych danych epidemicznych na postać graficzną (wykresy, mapy, tabele).


 

czytaj więcej » Statystyki danych epidemicznych

UWAGA zmiana siedziby MGOPS!

dodano: 2020-11-03 16:54:24

uwagaINFORMACJA !!!

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy informuje, że od dnia 03.11.2020 r. zmienił adres jednostki  na ul. Bolesława Krzywoustego 41a (były budynek ENEA).

Nowy numer telefonu 91 881 58 45

Dyrektor

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy

Jarosław Gruszczyński

czytaj więcej » UWAGA zmiana siedziby MGOPS!

Program Wspieraj Seniora

dodano: 2020-10-28 11:36:49

wspieraj seniora logo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy informuje, że kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało na rok 2020 program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn. ,,Wspieraj Seniora”.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usługi opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Program adresowany jest do:

- osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid – 19.

- w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

czytaj więcej » Program Wspieraj Seniora