Aktualności

Noś maseczkę!!

dodano: 2020-08-26 11:34:37

Pamiętajmy o bezpieczeństwie własnym i pracowników urzędu.

Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa podczas wizyt w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy.

czytaj więcej » Noś maseczkę!!

Komunikat

dodano: 2020-08-25 11:55:35

nie wypalaj traw K O M U N I K A T

W związku długotrwałym brakiem opadów deszczu i dużym zagrożeniem  pożarowym w nawiązaniu do ostatnich zdarzeń pożarowych związanych  z pożarami balotów siana informuję o zasadach składowania produktów roślinnych:

czytaj więcej » Komunikat

Już wkrótce Powszechny Spis Rolny !

dodano: 2020-08-24 13:38:53

POwszechny spis rolny plakat. Treść z plaktu w aktualności. Powszechny Spis Rolny odbędzie się w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r. Wyniki spisu rolnego pozwolą na wieloprzekrojowe scharakteryzowanie polskiego rolnictwa i ukazanie zmian, jakie w nim zaszły w ostatnim dziesięcioleciu.

Pomogą władzom i przede wszystkim polskim rolnikom w podejmowaniu trafnych decyzji strategicznych, które będą poparte analizą wiarygodnych danych dostarczanych przez statystykę publiczną. Wyniki spisu będą też wykorzystane w negocjacjach z Komisją Europejską w sprawie programów wsparcia dla polskiego rolnictwa.
W spisie rolnym zapytamy m.in. o: osoby kierujące gospodarstwem, wkład pracy członków rodziny i pracowników najemnych, strukturę dochodów gospodarstwa domowego, działalność inną niż rolnicza prowadzoną w gospodarstwie rolnym, typ własności użytków rolnych, rodzaj użytkowanych gruntów, powierzchnię zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich, rodzaje budynków gospodarskich, ciągniki i maszyny rolnicze, nawożenie.

Spis rolny będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych:
• osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),
• osób prawnych,
• jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:
• samospis na stronie internetowej GUS (stat.gov.pl) i spisu rolnego (spisrolny.gov.pl),
• odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
• odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Spiszmy się, jak na rolników przystało! Więcej informacji na www.spisrolny.gov.pl.

czytaj więcej » Już wkrótce Powszechny Spis Rolny !

Powszechny Spis Rolny. To zdarza się raz na 10 lat!

dodano: 2020-08-10 11:37:07

logotyp Powszechnego spisu rolnego 2020

„Spiszmy się, jak na rolników przystało”

Już wkrótce, bo od 1 września do 30 listopada tego roku, na terenie całego kraju odbywa się największe rolnicze badanie statystyczne - Powszechny Spis Rolny 2020. Realizowane jest  raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne.

Dlaczego prowadzi się spisy powszechne ?

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unia Europejska. Wynika on również z rekomendacji instytucji międzynarodowych (FAO). W Polsce podstawą prawną spisu jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Wyniki spisu rolnego są najpełniejszym źródłem informacji, które pozwala dokładnie zobrazować stan  polskiego rolnictwa. Pozyskane dane służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji dotyczących wspierania rozwoju tej ważnej dziedziny gospodarki.

 

czytaj więcej » Powszechny Spis Rolny. To zdarza się raz na 10 lat!

Podstawowe informacje o Powszechnym Spisie Rolnym 2020

dodano: 2020-08-06 11:32:35

logotyp spisu rolnegoNa terenie całego kraju od 1 września do 30 listopada br. prowadzony będzie Powszechny Spis Rolny (PSR 2020). PSR jest badaniem statystycznym realizowanym (przez służby statystyki publicznej we współpracy z Gminami) raz na 10 lat obejmującym wszystkie gospodarstwa rolne. Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unia Europejska. Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Spis jest obowiązkowy to znaczy, że wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych zobligowani są do udziału w tym badaniu.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji poprzez:

czytaj więcej » Podstawowe informacje o Powszechnym Spisie Rolnym 2020