Aktualności

Trójkołowiec dla Kamila

dodano: 2017-05-08 11:04:55

 W dniu 28.04.2017 r. burmistrz Andrzej Wyganowski wspólnie z Panią Mirosławą Nowak pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy Stepnica przekazali Kamilowi Mazurowi z Kopic rower specjalny dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Fundatorem roweru jest Fundacja Eco Textil ze Skarżyska Kamiennej. Jest to Fundacja, która na terenie naszej gminy wykonuje zbiórkę używanej odzieży do ustawionych pojemników. Fundacja przekazała rower w ramach realizowanego przez siebie programu „Dzieciom Niepełnosprawnym od Nas dla Was.” Kamil i jego babcia, u której Kamil mieszka Pani Krystyna Koligot byli bardzo zadowoleni z otrzymanego prezentu.

czytaj więcej » Trójkołowiec dla Kamila

Święto Narodowe Trzeciego Maja w Gimnazjum im. Dywizjonu 303

dodano: 2017-04-28 17:46:07

Akademia z okazji 3-go Maja w Gimnazjum w Stepnicy. Link prowadzi do powiększonej wersji zdjęcia.W tym roku tradycyjnie uczniowie Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy przygotowali uroczystą akademię z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczysty apel, który odbył się w dniu 26 kwietnia br., rozpoczął się zaprezentowaniem sytuacji polityczno-gospodarczej kraju w tamtej epoce. Warto zaznaczyć, iż uchwalenie Konstytucji 3 maja w roku 1791 było ważnym wydarzeniem nie tylko dla Polski, ale również dla przyszłej Europy, gdyż była to pierwsza konstytucja w Europie i druga na świecie.

czytaj więcej » Święto Narodowe Trzeciego Maja w Gimnazjum im. Dywizjonu 303

Umowa z Wodociągami Zachodniopomorskimi Sp. z o.o podpisana

dodano: 2017-04-25 14:33:49

podpisanie umowy W dniu 24.04.2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica wraz ze Skarbnikiem Gminy podpisał z Wodociągami Zachodniopomorskimi  Sp. z o.o. umowę na „Wykonywanie usługi zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stepnica oraz zarządzanie i utrzymywanie przekazanych Wodociągom w dzierżawę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.”   Z ramienia Wodociągów Zachodniopolskich umowę podpisał Prezes Zarządu Artur Krasiński.

Z uwagi na to, że usługa będzie świadczona przez 15 lat, na podstawie art.142 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 2164    z późn. zm./, poinformowano Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o zamiarze zawarcia umowy w przedmiocie świadczenia ciągłego na okres dłuższy niż 4 lata. Biorąc pod uwagę wartość zamówienia ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ogłoszono również w Urzędzie Publikacji Przetargów Unii Europejskiej.

W wyniku przyprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach przetargu nieograniczonego Wodociągi  Zachodniopomorskie złożyły ofertę jednostkowego wydobycia wody na 3,77 zł brutto za 1 m3 , oraz 7,45 zł brutto za 1 m3 ścieków bez stałych kosztów abonamentowych. Ponadto Wodociągi Zachodniopomorskie będą płacić Gminie 107.276,00 zł rocznie z tytułu dzierżawy gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Podsumowując uprzejmie informuję, że od września b.r. przez 12 miesięcy koszt 1 m3 wody będzie wynosił 3,77 zł brutto, a więc mniej niż obecnie o 0,54 zł i koszt odbioru 1 m3 ścieków będzie wynosił 7,45 zł brutto, a więc mniej niż obecnie o 0,53 zł.  Ponadto nie będzie stałej opłaty abonamentowej.

 

Andrzej Wyganowski

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

czytaj więcej » Umowa z Wodociągami Zachodniopomorskimi Sp. z o.o podpisana

Podpisanie listu intencyjnego z Polską Spółką Gazownictwa

dodano: 2017-04-18 08:05:02

podpisanie umowy z PGNiGAndrzej Wyganowski  Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica podpisał z Polską Spółką Gazownictwa reprezentowaną przez Panią Magdalenę Jankowską Dyrektor Centrum Kompetencji Stacji LNG dla województw pomorskiego i zachodniopomorskiego oraz Pana Andrzeja Hoehle dyrektora Oddziału Zakładu Gazowniczego w Szczecinie   list intencyjny w sprawie określenia ogólnych zasad mających na celu zaplanowanie i wybudowanie gazowej sieci dystrybucyjnej w miejscowościach Piaski Małe, Gąsierzyno, Kopice, Czarnocin.

              List stanowi podstawę rozpoczęcia prac analitycznych i projektowych przez PSG we współpracy z gminą Stepnica, mających na celu realizacją inwestycji przez PSG, przy czym o terminie rozpoczęcia tych prac decyduje PSG.             

czytaj więcej » Podpisanie listu intencyjnego z Polską Spółką Gazownictwa

Rozpoczęcie przebudowy ul. Tadeusza Kościuszki i Portowej

dodano: 2017-02-27 14:00:00

Od poniedziałku rozpoczęły się prace budowlane w ramach projektu pn „Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Portowej w Stepnicy wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Umowę z wykonawcą robót podpisano w dniu 13.02.2017 r. a teren budowy przekazano w dniu 15.02.2017 r. Termin zakończenia przebudowy określono na 10.10.2017 r. Wykonawcą robót będzie firma Derylak-Bud sp. z o.o. z Kamienia Pomorskiego.

Dzięki przebudowie ul. T. Kościuszki i ul. Portowej w Stepnicy znacząco poprawi się ich jakość oraz skomunikowanie wewnętrzne Ponadto inwestycja wpłynie na zwiększenie efektywności funkcjonowania układu drogowego, pozwalającego na płynne wyprowadzenie ruchu lokalnego do drogi wojewódzkiej nr 111 oraz docelowo do sieci TEN-T (droga krajowa S-3) jak również usprawni dostęp do portu morskiego w Stepnicy.  Dzięki budowie nowej kanalizacji deszczowej zniknie problem zalewania skrzyżowania ul Kościuszki - Krzywoustego. Projekt wpisany jest na  listę projektów strategicznych do realizacji w ramach ZIT RPO WZ 2014-2020.

Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Portowej w Stepnicy wraz z budową kanalizacji deszczowej realizowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego


 

czytaj więcej » Rozpoczęcie przebudowy ul. Tadeusza Kościuszki i Portowej

Nieodpłatna Pomoc Prawna

dodano: 2015-12-28 10:54:06

herb powiatu goleniowskiegoStarosta Goleniowski informuje, że od 1 stycznia 2016 r. Powiat Goleniowski uruchomił nieodpłatną pomoc prawną
Prawo uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mają: 

  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, na podstawie oryginału lub odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia z pomocy społecznej,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny po przedłożeniu ważnej Karty Dużej Rodziny,
  • kombatanci - na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, 
  • weterani- po przedłożeniu ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, 
  • osoby, które ukończyły 65 lat na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
  • młodzież do 26 roku życia na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość, 
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną na podstawie złożonego oświadczenia.

 

czytaj więcej » Nieodpłatna Pomoc Prawna

ŚWIATOWY DZIEŃ MOCZENIA NOCNEGO – CZAS NA DZIAŁANIE-30 MAJA 2017

dodano: 2017-05-25 12:35:04

30 maja 2017r. obchodzony jest Dzień Moczenia Nocnego

Problem moczenia nocnego dotyczy bardzo dużej grupy dzieci i jest drugim najczęstszym schorzeniem, po schorzeniach układu oddechowego, przewlekłym zaburzeniem. Rozpoznanie jego jest wciąż niewielkie i trudne ze względu na lekceważenie objawów ze strony rodziców oraz brak należytej uwagi ze strony lekarzy. Wczesna diagnostyka oraz wdrożenie odpowiedniego postępowania w zakresie moczenia nocnego, może uchronić dziecko przed zaburzeniami sfery emocjonalnej i społecznej oraz ewentualnymi wadami rozwojowymi w obrębie układu moczowego.

Jeżeli twoje dziecko skończyło 5 lat i nadal się moczy- nie zwlekaj i idź z nim do lekarza.

W ramach obchodów Światowego Dnia Moczenia Nocnego na stronie www.suchyporanek.pl w dniach 23 maja do 06 czerwca dostępny będzie czat z ekspertem, który odpowie na każde pytanie związane z tematyką moczenia nocnego u dzieci.

czytaj więcej » ŚWIATOWY DZIEŃ MOCZENIA NOCNEGO – CZAS NA DZIAŁANIE-30 MAJA 2017