Aktualności

Wywieśmy flagę!

dodano: 2019-04-29 13:07:36

wywieś flagę plakat

Dla historii polskiej flagi rok 2019 jest wyjątkowy. 2 maja obchodzimy 15-lecie uchwalenia Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, a 1 sierpnia setną rocznicę uchwalenia przez Sejm Ustawodawczy niepodległej Polski ustawy o godle i barwach Rzeczypospolitej Polskiej. To nie jedyne rocznice, które na stałe wpisały się w historię Polski. 1 maja będziemy obchodzić 15. rocznicę wstąpienia do Unii Europejskiej, a dwa dni później Święto Konstytucji 3 maja. Warto uczcić te trzy majowe świąteczne dni wywieszając polską flagę.

czytaj więcej » Wywieśmy flagę!

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

dodano: 2019-04-26 08:29:48

Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

czytaj więcej » Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert

dodano: 2019-04-25 11:07:04

Działając zgodnie z art. 18a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688) informuję o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej:

Prowadzenie w 2019 r. placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica.

Do pobrania: Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert z dnia 25.04.2019 r.

czytaj więcej » Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

dodano: 2019-04-24 14:55:30

Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

czytaj więcej » Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Dbajmy o porządek !

dodano: 2019-04-23 14:01:39

Podpalony śmietnik

Szanowni Mieszkańcy - prosimy o zachowanie czystości i porządku na terenie Naszej Gminy, a w szczególności przy punktach do selektywnej zbiórki odpadów. Narastającym problemem w Naszej Gminie stało się pozostawianie odpadów pod kontenerami, bez wrzucania ich do pojemników, czy też akty wandalizmu polegające na niszczeniu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Pozostawione pod kontenerami śmieci są rozwiewane przez wiatr, szkło i pojemniki są rozbijane, śmieci często podpalane. To powoduje, wzrost kosztów utrzymania systemu gospodarki odpadami w gminie, na który przecież My wszyscy się składamy w postaci opłat, jak również psuje wizerunek Naszej Pięknej Gminy.

Pamiętajmy, że nasze otoczenie świadczy o naszej kulturze i wymaga zaangażowania wszystkich mieszkańców bez wyjątku. Dlatego zwracamy się z prośbą o reagowanie na kolejne próby wandalizmu czy też zaśmiecania.

Przypominamy również, że z ramach obecnego systemu gospodarki odpadami każdy mieszkaniec może oddać dowolną ilość zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwach domowych wystawiając je w dniu wywozu przed swoją posesję.

czytaj więcej » Dbajmy o porządek !