Aktualności

Czy pamiętasz, że udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy?

dodano: 2021-08-09 00:00:00

baner spis powszechny

Obowiązek udziału w spisie powszechnym został uregulowany w art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955).

Odmowa udzielenia informacji w spisie powszechnym, na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955), podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), obowiązkową metodą przekazania danych przez osoby fizyczne objęte spisem powszechnym jest samospis internetowy. Samospis można wykonać samodzielnie, za pomocą własnego urządzenia (komputera stacjonarnego, laptopa, smartfona itd.), bądź  w najbliższym urzędzie gminy. Urzędy gmin utworzyły w tym celu stanowiska komputerowe  z dostępem do Internetu, z których można skorzystać bezpłatnie (lista punktów spisowych w gminach). O ile zajdzie konieczność, Urząd Gminy zapewnia wsparcie upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w realizacji samospisu przez Internet.

Spisem powszechnym objęte są: osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania oraz mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.; Dz. U. z 2019 r. poz. 1775).

Równolegle z samospisem w spisie powszechnym, prowadzone są wywiady telefoniczne. Rachmistrzowie spisowi dzwonią do osób, które nie spisały się przez Internet lub dzwoniąc na infolinię spisową (22 279 99 99). Rachmistrzowie dzwonią z dwóch numerów telefonów:

  • 22 828 88 88
  • 22 279 99 99.

W razie wątpliwości, czy osoba dzwoniąca jest rachmistrzem, można zweryfikować jej tożsamość: https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/.

czytaj więcej » Czy pamiętasz, że udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy?

Ile straci gmina Stepnica na Polskim Ładzie

dodano: 2021-08-05 09:43:40

polski ład logo

Wprowadzenie nowej kwoty wolnej - 30 tys. zł i podniesienia progu podatkowego do 120 tys. zł w ramach programu Polski Ład  odbije się na finansach samorządów w Polsce również naszej gminy.  W internecie dostępny jest kalkulator, dzięki któremu można sprawdzić ile poszczególne samorządy stracą https://natwojkoszt.pl/miejsko-wiejska/. Wyliczenie to opiera się na średnim ubytku w podatku PIT, jaki spowodują wprowadzone zmiany.

Roczny dochód Naszej Gminy z podatku PIT to 3 027 210 zł po wprowadzeniu Polskiego Ładu,  Gmina  Stepnica straci 27 % dochodu tj. 811 292 zł  czyli tyle ile wynosi roczny koszt funkcjonowania przedszkola.

czytaj więcej » Ile straci gmina Stepnica na Polskim Ładzie

Ogłoszenie naboru zgłoszeń do projektu "Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Stepnica"

dodano: 2021-08-02 14:27:20

Program antysmogowy Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica zatwierdził regulamin udzielania wsparcia termomodernizacji budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Stepnica. Projekt, którego beneficjentem jest Gmina Stepnica zakłada, że osoby fizyczne będą mogły otrzymać wsparcie w wysokości 25 000 zł na wykonanie częściowej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją istniejącego nieekologicznego źródła ciepła opartego o spalanie węgla lub 50 000 zł na wykonanie pełnej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją istniejącego źródła ciepła opartego o spalanie węgla.

Szczegóły naboru zgłoszeń do projektu znajdują się w regulaminie udzielania wsparcia  

zał. nr 1 do regulaminu  zgłoszenie pdf    zgłoszenie Word 

zał. nr 2 do regulaminu rozliczenie 

zał. nr 3 do regulaminu wzór umowy 

Osoby chcące wziąć udział w projekcie proszone są o złożenie zgłoszenia ( zał. nr 1 do regulaminu) w sekretariacie UMiG w Stepnicy.

 Nabór zgłoszeń do projektu dla mieszkańców  potrwa do wyczerpania środków. Jedynym kryterium zakwalifikowania się do projektu będzie termin złożenia kompletnego zgłoszenia.

Dodatkowych informacji udziela:  Maciej Herman  tel 91 4188521   e-mail fundusze@stepnica.pl  

Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Stepnica” realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy

czytaj więcej » Ogłoszenie naboru zgłoszeń do projektu "Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Stepnica"

WYGRAJMY DLA NASZEJ GMINY 100 TYSIĘCY ZŁOTYCH - ZASZCZEPMY SIĘ !!!!

dodano: 2021-08-02 08:46:58

szczepimy się Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz zaprasza do udziału w Konkursie pn. „Zachodniopomorski Lider Szczepień”. Celem Konkursu jest premiowanie gmin z obszaru Pomorza Zachodniego, które uzyskają wśród swoich mieszkańców najwyższy wzrost wskaźnika wyszczepienia przeciwko chorobie COVID-19. Czas trwania Konkursu: od dnia ogłoszenia do 31 sierpnia 2021 r.

 W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie gminy z obszaru województwa zachodniopomorskiego w trzech poniższych  kategoriach:

  1. gminy powyżej 14 tys. mieszkańców,
  2. gminy powyżej 7 tys. – 14 tys. mieszkańców,
  3. gminy powyżej 4,5 tys. – 7 tys. mieszkańców,
  4. gminy do 4,5 tys. mieszkańców.

 W Konkursie wyłonionych zostanie 4 Laureatów, po jednym w każdej kategorii. Laureaci otrzymują tytuł „Zachodniopomorski Lider Szczepień” i nagrodę finansową w wysokości 100 000 zł.

Zwycięzcy Konkursu będą mieli prawo posługiwać się przyznanym tytułem „Zachodniopomorski Lider Szczepień” we wszystkich materiałach informacyjno-promocyjnych.

 

 

czytaj więcej » WYGRAJMY DLA NASZEJ GMINY 100 TYSIĘCY ZŁOTYCH - ZASZCZEPMY SIĘ !!!!

Zachodniopomorski Program Antysmogowy

dodano: 2021-07-27 15:13:09

Zachodniopomorski Program Antysmogowy Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica informuje, że Gmina Stepnica uzyskała dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Stepnica”. Wniosek o dofinansowanie tego projektu został złożony jeszcze w 2019 r. Realizacja projektu pozwoli dofinansować wymianę kotłów węglowych i termomodernizację budynku przez mieszkańców Gminy Stepnica. Odbiorcami końcowymi projektu są, osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie grantu, legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, lub ograniczonego prawa rzeczowego.

czytaj więcej » Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Połączenie autobusowe do Czarnocina

dodano: 2021-06-30 14:25:36

W dniu dzisiejszym Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica Pan Andrzej Wyganowski podpisał umowę o świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Stepnica.  Z dniem 1 lipca zostaje uruchomione połączenie autobusowe na trasie Stepnica – Czarnocin – Stepnica. Usługę będzie świadczyć dla gminy firma Pana Marcina Wawreńczuka Usługi Transportowe WAW-MAR z siedzibą w Redle.

Rozkład jazdy autobusu na trasie Stepnica - Czarnocin, Czarnocin - Stepnica 

czytaj więcej » Połączenie autobusowe do Czarnocina

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW - obowiązek właścieli budynków

dodano: 2021-06-30 10:10:34

CEEBOd 1 lipca 2021 r. każdy właściciel budynku mieszkalnego i niemieszkalnego będzie zobowiązany złożyć deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Będą do wyboru dwie drogi:

1.           elektronicznie na stronie internetowej-  https://zone.gunb.gov.pl/,

2.           w formie pisemnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy poprzez złożenie odpowiedniego formularza dostępnego na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/ lub do pobrania od 1 lipca br. w urzędzie.

Dla budynku, który już istnieje właściciel zobowiązany będzie złożyć deklarację w terminie 12 miesięcy tj. do dnia 1 lipca 2022 r.  Dla nowopowstałych źródeł ciepła termin ten będzie wynosił 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła. Natomiast w przypadku wymiany zgłoszonego źródła ciepła właściciel ma obowiązek złożyć nową deklarację również w terminie 14 dni.

Link do filmu znajdziecie Państwo tu -> https://youtu.be/ZzRuaq3l4Nk <-

Ulotka informacyjna 1 

Ulotka informacyjna 2 

Dodatkowo informuję, iż na stronie www.zone.gunb.gov.pl ukazały się druki formularzy zawierające klauzulę RODO.

 Deklaracja (formularz A) dla właścicieli budynków mieszkalnych 

 Deklaracja (formularz B) dla właścicieli budynków niemieszkalnych 

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy u Pani Anny Humieja, pod nr telefonu 91 418-85-21 wew. 24 lub mail budownictwo@stepnica.pl.

Anna Humieja 

Kierownik Referatu

Architektury i Ochrony Środowiska 

czytaj więcej » CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW - obowiązek właścieli budynków