Aktualności

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendant Straży Miejskiej

dodano: 2021-10-12 10:19:12

auto straży miejskiej  w StepnicyBurmistrz Miasta i Gminy Stepnica

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

na wolne  kierownicze stanowisko  urzędnicze:

Komendant Straży Miejskiej

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy w Stepnicy, pocztą elektroniczną poprzez E-puap na adres skrytki /3q8u1mx0rk/SkrytkaESP w przypadku posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, a także pocztą tradycyjną na adres urzędu z dopiskiem: Nabór – Komendant Straży Miejskiej , w terminie do dnia 25.10.2021 r. do godz. 15.30.

więcej na temat naboru

 

czytaj więcej » Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendant Straży Miejskiej

Donice ustawione na jezdni ulicy Dworcowej

dodano: 2021-10-07 12:17:08

doniceW artykule w serwisie „Super Portal 24” zadane zostało pytanie o cel i legalność ustawienia donic na jezdni ulicy Dworcowej w Stepnicy. W odpowiedzi informuję, że zostały one rozmieszczone ze względu na wprowadzenie w tym miejscu strefy zamieszkania, prawidłowo pod względem technicznym i zgodnie z prawem. O tej zmianie komunikacyjnej informują znaki pionowe zamontowane na skrzyżowaniach tej drogi z ulicą Kolejową po stronie południowej i ulicą Krzywoustego po stronie północnej (znaki D-40 „strefa zamieszkania” i D-41 „koniec strefy zamieszkania”).

Dzięki donicom miejscowo przewężono jezdnię, co spowolnia ruch i wymusza podporządkowanie się obowiązującemu na terenie strefy zamieszkania ograniczeniu prędkości do 20 km/godz. Jest to ważne, gdyż na takim obszarze piesi mają bezwzględne pierwszeństwo przed samochodami i mogą korzystać z całej szerokości jezdni. Zgodnie z przepisami krajowymi takie przeszkody nie muszą być wyróżnione znakami ostrzegawczymi.

czytaj więcej » Donice ustawione na jezdni ulicy Dworcowej

Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.

dodano: 2021-10-07 11:05:12

plakat Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym     w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Wnioski o udział w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać w szkole do której uczęszcza uczeń  w terminie od 7 października 2021 r. do 22 października 2021 r.

Wnioski uczniów szkoły średniej którzy osiągnęli pełnoletność należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy ul. T. Kościuszki 4 w godzinach pracy urzędu.

Wymagane dokumenty:

  1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego – które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę;
  2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność – które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę;
  3. W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, należy go dołączyć do niniejszego oświadczenia;

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

czytaj więcej » Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.

"Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Stepnica"

dodano: 2021-10-06 00:00:00

logo

 

Przypominamy i zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Stepnica, którzy w najbliższym czasie planują wymianę starego pieca wraz  dociepleniem ścian lub wymianą okien i drzwi do złożenia wniosku o przyznanie grantu. Jedynym kryterium zakwalifikowania się do projektu będzie termin złożenia kompletnego zgłoszenia. Projekt zakłada, że osoby fizyczne będą mogły otrzymać wsparcie w wysokości 25 000 zł na wykonanie częściowej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją istniejącego nieekologicznego źródła ciepła opartego o spalanie węgla lub 50 000 zł na wykonanie pełnej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją istniejącego źródła ciepła opartego o spalanie węgla.

Wniosek o przyznanie grantu nie ponosi za sobą żadnych kosztów.  

Szczegóły naboru zgłoszeń i regulamin 

czytaj więcej » "Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Stepnica"

Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach – podsumowanie projektu

dodano: 2021-10-01 13:03:32

zrzut z ekeranu z konfernecji online podsumowujacej projekt

W dniu 28 września br., w godzinach od 10.00 do 13.00 odbyła się konferencja podsumowująca projekt INTERREG V a – „Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach” .

Uczestnikami tej konferencji byli przedstawiciele wszystkich sześciu partnerów projektu: miasta Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg , Gminy Goleniów, Gminy Stepnica, miasta Schwedt i ESAB – Europejskiej Akademii Sportu w  Poczdamie. Wśród gości był także Wulf Olaf – Kierownik Wspólnego Sekretariatu Interreg V A w Loknitz, dyrektorzy szkół i nauczyciele.

Po powitaniu przez Pana Burmistrza Miasta Schwedt nad Odrą i Panią Burmistrz Kołobrzegu, moderatorzy projektu przedstawiali sprawozdania z działań projektowych. Na zakończenie ESAB przedstawił wnioski i zalecenia opracowane na podstawie wyników testów motorycznych.

czytaj więcej » Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach – podsumowanie projektu

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

dodano: 2021-09-27 22:24:00

kwiaty na ulicy Dworcowej

Przypominamy! W zeszłym tygodniu została wprowadzona zmiana organizacji ruchu na fragmencie ul. Dworcowej w centrum Stepnicy. Do 22 października br. ten teren stanowi strefę zamieszkania.

Na fragmencie ul. Dworcowej pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Krzywoustego i Kolejową zostały testowo ustawione znaki D-40 „strefa zamieszkania” wprowadzające nowe zasady ruchu

czytaj więcej » BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY