Aktualności

Nietypowy przeładunek w Porcie Morskim w Stepnicy

dodano: 2018-12-10 11:13:33

W dniu 07.12.2018 r. w Porcie Morskim w Stepnicy na nabrzeżu przeładunkowym miał miejsce załadunek barki „Sobieski” towarem ponadgabarytowym. Były to elementy platformy wiertniczej, które przyjechały do nas transportem kołowym z Opola. W dalszą trasę do miejscowości Vlissingen w Holandii popłyną barką. Jest to dowód na to, że Stepnica jest portem przeładunkowym, także dla nietypowych ładunków z głębi naszego kraju. Takie przeładunki i dalszy transport jest możliwy dzięki modernizacji komunalnego Portu Morskiego w Stepnicy i działalności miejscowej Spółki „Wiktoria Port”.

czytaj więcej » Nietypowy przeładunek w Porcie Morskim w Stepnicy

Zimowa opowieść choinkowa w Przedszkolu

dodano: 2018-12-10 10:38:59

05 grudnia z okazji Mikołajek przedszkolaki obejrzały przedstawienie pt. „Zimowa opowieść choinkowa” w wykonaniu Teatru Rozmaitości „Gwitajcie”. Dzieci poznały przeuroczego Jamajczyka Reggiego, leniwego kota, ducha świątecznego nastroju, kucharza prosto z Francji oraz najbardziej oczekiwanego Świętego Mikołaja , który wręczył wszystkim dzieciom prezenty. Radości z otrzymanych prezentów było co niemiara.

czytaj więcej » Zimowa opowieść choinkowa w Przedszkolu

Dzień Pluszowego Misia w Przedszkolu w Stepnicy

dodano: 2018-12-10 10:33:50

W dniu 26.11.2018 r. przedszkolaki uczestniczyły w obchodach Dnia Pluszowego Misia. Tego dnia każde dziecko przyszło do przedszkola ze swoim pluszowym przyjacielem. Przedszkolaki zostały zaproszone do wspólnej zabawy. Nie zabrakło śpiewu i tańców do znanych i lubianych „ misiowych” piosenek. Wszystkie dzieci próbowały również miodek oraz wykonały piękne prace plastyczne.

czytaj więcej » Dzień Pluszowego Misia w Przedszkolu w Stepnicy

Informacja dla Mieszkańców Gminy Stepnica

dodano: 2018-12-06 13:55:28

Szanowni Państwo
Kontynuując przekazywane informacje dotyczące inwestycji pod nazwą „Budowa hali produkcyjnej oraz montaż instalacji do przetwarzania sadzy, zlokalizowanej przy ul. Portowej 10, na dz. o nr ewidencyjnych 651/1, 650/1 i 418/9 obręb Stepnica-1, miasto Stepnica”,  informuje, co następuje. 
W dniu 04.12.2018 r. do tut. urzędu wpłynął drogą mailową wniosek firmy rCB Sp. z o.o. o wycofanie wniosku w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. 
W dniu 05.12.2018 r. pismem znak AOŚ.6220.5.81.2018.AS zawiadomiono strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się i zapoznania z dokumentacją sprawy przed wydaniem decyzji umarzającej w/w postępowanie w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 
 Po upływie 7 dni od otrzymania przez ostatnią ze stron zawiadomienia i braku wniesienia sprzeciwu będzie wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  „Budowie hali produkcyjnej oraz montaż instalacji do przetwarzania sadzy, zlokalizowanej przy ul. Portowej 10, na dz. o nr ewidencyjnych 651/1, 650/1 i 418/9 obręb Stepnica-1, miasto Stepnica”

Andrzej Wyganowski 

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica 

czytaj więcej » Informacja dla Mieszkańców Gminy Stepnica

Rekordowo niski stan wody Zalewu Szczecińskiego w Stepnicy

dodano: 2018-12-04 12:59:35

W związku z występującym silnym wiatrem z kierunków południowych w ciągu ostatnich dni na Zalewie Szczecińskim nastąpił spadek poziomu wody do stanu jakiego nie pamiętają najstarsi mieszkańcy Stepnicy.

Taki niski stan wody spowodował poszerzenie plaży w głąb akwenu Zalewu Szczecińskiego o około 100 m, odsłonił także istniejącą ostrogę oraz nowo budowany falochron osłaniający wejście do basenu rybackiego i przystani jachtowej. Poziom wody był tak niski, że można było przejść suchą stopą z plaży do drabinek na końcu molo.

Średni poziom Zalewu Szczecińskiego dla Stepnicy wynosi 5,00 m, ostrzegawczy 5,40 m, alarmowy 5,60 m. Najniższy stan wody odnotowaliśmy o godz. 14:00 w dniu 30.11.2018 r. i wynosił 4,18 m. Warto również pamiętać, że najwyższy stan wody odnotowano w 2009 r. i wynosił on 6,32 m.

czytaj więcej » Rekordowo niski stan wody Zalewu Szczecińskiego w Stepnicy

Zaproszenie na wystawę prac plastycznych

dodano: 2018-12-03 14:07:20

Anime to nic innego jak chińska bajka z Japonii, która często jest oparta na komiksach zwanych mangą. Anime charakteryzuje się specyficznym stylem rysowania postaci oraz otoczenia. Postacie w anime mają duże oczy, mały nos oraz biały kolor skóry. Pierwsze wzmianki o anime sięgają 1945 roku.

czytaj więcej » Zaproszenie na wystawę prac plastycznych