Aktualności

Animacje florystyczne w Czarnocinie

dodano: 2017-11-08 13:15:41


Animacje florystyczne w Czarnocinie. Link prowadzi do powiększonej wersji.W sobotę 4 listopada 2017 r. w Czarnocinie odbyły się animacje florystyczne w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica. Tematem przewodnim było tworzenie stroików świątecznych oraz bukietów jesiennych. Wzięło w nich udział 7 pań i jedno dziecko. Pani florystka ze Szczecina pokazała, jak w prosty sposób można samodzielnie wykonać stroiki świąteczne o różnych kształtach. Panie stwierdziły, że można w ten sposób wykonać również ozdoby na groby. Wykorzystane zostały materiały, które można zakupić w dowolnej kwiaciarni oraz "dary lasu" - liście, gałązki, szyszki.

czytaj więcej » Animacje florystyczne w Czarnocinie

Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego

dodano: 2017-11-03 08:01:05

Informacja

W załączeniu zamieszczamy pismo Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące pomocy materialnej po przejściu Orkanu Grzegorz.

czytaj więcej » Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego

VI Przepływ Teatralny - SIŁA HISTORII

dodano: 2017-11-02 11:00:26

Tegoroczna edycja święta teatru w Stepnicy organizowana jest pod hasłem „Siła Historii”! Zaprezentowane zostaną spektakle, które zainspirowane zostały prawdziwymi historiami, opowieściami, relacjami. Będzie to swoista podróż w czasie, która pozwoli poznać lokalnych bohaterów oraz osoby, których życie może stanowić inspirację dla innych. Będzie to również spotkanie z przeszłością, której interpretacje bardzo żywo wpływają na naszą teraźniejszość.

Podczas VI PRZYPŁYWU TEATRALNEGO odbędzie się 9 spektakli i 3 koncerty. Wszystkie wydarzenia odbędą się w salach Gminnego Ośrodka Kultury oraz w stołówce Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stepnicy. Wstęp jest bezpłatny. W tym roku PRZYPŁYW odbędzie się 3 i 4 listopada 2017.

Organizatorami wydarzenia są Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy oraz Teatr w Krzywym Zwierciadle.

Swojego wsparcia udzielili: Gmina Stepnica, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stepnicy, Zachodniopomorska Offensywa Teatralna, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Szkoła Aktywnego Wypoczynku Frajda.

czytaj więcej » VI Przepływ Teatralny - SIŁA HISTORII

Modernizacja oświetlenia ulicznego - prace na ul. B. Krzywoustego

dodano: 2017-10-27 12:12:30

prace budowy oświetlenia na ul Krzywoustego

Od kilku dni przy wjeździe do Stepnicy na ul. B. Krzywoustego można zaobserwować prace związane z wymianą oświetlenia ulicznego. Jest to kolejny element większego projektu dotyczącego modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Stepnicy. Pierwszym elementem projektu, który można już zobaczyć jest modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. T. Kościuszki i ul. Portowej. Zamontowano tu nowe lampy LED, które oprócz oszczędności energii świecą znacznie jaśniej od lamp sodowych.

Kolejnym elementem projektu jest zakup i montaż 150 opraw oświetleniowych typu LED. Zakupione oprawy będą zainstalowane na słupach energetycznych Enea Oświetlenie Sp. z o.o. na terenie Stepnicy. Nowe oświetlenie zapewni uzyskanie jak najlepszych parametrów oświetlenia drogi, w zależności od jej rodzaju i funkcji komunikacyjnej.

czytaj więcej » Modernizacja oświetlenia ulicznego - prace na ul. B. Krzywoustego

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

dodano: 2017-10-24 10:25:07

Informacja dla Mieszkańców.

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 5 ust. 1, pkt 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, chyba że na mocy uchwały rady gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3, obowiązki te przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku Gminy Stepnica obowiązek ten ciąży na właścicielu nieruchomości a także innym podmiocie władającym nieruchomością np. najemcy.

Zdarza się, że ze względu na zły stan techniczny lub zbytnie obciążenie pojemnika jego uchwyty ulegają uszkodzeniu, przez co pojemnik wpada do przestrzeni ładunkowej pojazdu odbierającego odpady. Taki pojemnik ze względu na swoje uszkodzenia nie nadaje się już do użytku. W takim przypadku należy we własnym zakresie zaopatrzyć się w nowy pojemnik lub skorzystać z usług Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Goleniowie zawierając umowę dzierżawy na pojemnik służący zbieraniu odpadów komunalnych. Cena za dzierżawę pojemnika o pojemności 120 l wynosi 1,50 zł netto na miesiąc. Pamiętać należ również o dostosowaniu ilości pojemników znajdujących się w gospodarstwie domowym do ilości wytworzonych odpadów gdyż przeciążony pojemnik częściej ulega uszkodzeniom. Wszelkie niezbędne informacje dot. dzierżawy pojemnika można uzyskać dzwoniąc pod nr 882 021 399.

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

mgr Andrzej Wyganowski

czytaj więcej » INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Konferencja projektu „Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach”

dodano: 2017-10-23 12:54:03

Plakat informujący o konferencji projektu zdrowe dzieci w zdrowych Gminach W minioną środę, tj. 18 października, w Kołobrzegu odbyła się inauguracyjna konferencja projektu „Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach”. W tym transgraniczny projekcie udział biorą Miast Kołobrzeg, Gmina-Miasto Kołobrzeg, Gmina Stepnica, Gmina Goleniów, Miasto Schwedt oraz Europejska Akademia Sportu z Brandenburgii. W konferencji uczestniczył także Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica Andrzej Wyganowski.

Celem projektu jest wychowanie dziecka aktywnego fizycznie, zdrowo odżywiającego się i skoncentrowanego podczas zajęć szkolnych. Wartość projektu to 1.300.689,49 euro. Kwota dofinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1.105.586,05 euro, co oznacza, że samorządy muszą w swoich budżetach zabezpieczyć środki w wysokości 15% wartości realizowanego u siebie projektu. W przypadku Gminy Stepnica stanowi to kwotę 42.713,28zł. Okres realizacji ZDZG: 01.09.2017 – 28.02.2021 r.

 

czytaj więcej » Konferencja projektu „Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach”

Nabór na staże w Hadze

dodano: 2017-10-23 10:07:31

Europejska Służba Działań Zewnętrznych informuje o naborze na staże w Specjalnych Izbach Sądowych i Urzędzie Prokuratury Specjalnej Kosowa. Termin zgłoszeń mija 27.10.2017 r. do godz. 17:00 (czasu brukselskiego).

Staże odbywają się w Hadze. Skierowane są do studentów oraz młodych profesjonalistów, którzy niedawno ukończyli studia oraz osób po studiach, którzy doświadczenie zdobyte w czasie stażu wykorzystają do dalszych studiów lub badań w obszarze Specjalnych Izb Sądowych i Urzędzie Prokuratury Specjalnej Kosowa. Poszukiwane są osoby o różnych kwalifikacjach związanych m.in. z: prawem, mediami, IT, finansami, zarządzaniem projektami czy architekturą.

czytaj więcej » Nabór na staże w Hadze