Aktualności

Dobre nawyki żywieniowe owocują w przyszłości

dodano: 2015-10-13 12:58:00

Dzieci podczas zajęć kulinarnych. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.W piątek, 9 października, po raz kolejny od wielu już lat, w Szkole Podstawowej w  Racimierzu odbyła się  akcja „Twoje zdrowie na zdrowie innym”. Celem  akcji było  propagowanie zdrowego odżywiania oraz pomoc chorym dzieciom. Uczniowie wszystkich klas wraz z wychowawcami i przy dużym wsparciu rodziców przygotowali z owoców i  warzyw różnego rodzaju smaczne surówki, sałatki i soki, które później sprzedawali na korytarzu szkolnym. O tym, komu zostaną przekazane uzyskane ze sprzedaży pieniądze, zdecyduje Samorząd Uczniowski. Uczniowie wybiorą osoby chore  lub fundacje, które zajmują  się pomocą chorym dzieciom. Poszczególne klasy uzyskały następujące kwoty ze sprzedaży:

czytaj więcej » Dobre nawyki żywieniowe owocują w przyszłości

Pomoc Repatriantom

dodano: 2015-10-13 11:55:09

Logo akcji Szanowni Państwo,

Na wniosek burmistrza Uchwałą Nr IV/42/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia formy i trybu pomocy oraz zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Stepnica nieokreślonej imiennie rodzinie repatriantów (...) radni  wyrazili  zgodę na przyjęcie na teren naszej gminy - repatriantów.

Repatriantem jest osoba polskiego pochodzenia, która przybyła do Polski na podstawie wizy repatriacyjnej z zamiarem osiedlenia się na stałe.  Repatriantami są cudzoziemcy pochodzenia polskiego, którzy pozostali na Wschodzie, a zwłaszcza w azjatyckiej części byłego ZSRR i na skutek deportacji, zesłań i innych prześladowań narodowościowych lub politycznych nigdy nie mogli w Polsce się osiedlić. Ustawa o repatriacji wprowadza rozwiązania mające na celu wspomaganie procesu repatriacji poprzez wsparcie gmin, które decydują się na zaproszenie rodaków do siebie.    

czytaj więcej » Pomoc Repatriantom

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2018.

dodano: 2015-10-13 08:48:51

Logo Organinzacji PozarządowychNa podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą NR XXXI/309/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 11 października  2010 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami   wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  projektów  aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących  działalności  statutowej tych organizacji” Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Stepnica do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2018

Termin konsultacji: od dnia 13.10.2015 r. do dnia 28.10.2015 r.

Treść ogłoszenia (PDF, 59KB)

Program Współpracy (DOC, 65KB)

Wniosek do konsultacji (DOC, 31KB)

 

czytaj więcej » Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2018.

I Międzynarodowa konferencja edukacja - innowacja

dodano: 2015-10-12 14:21:20

Plakat informujący o pierwszej międzynarodowej konferencji edukacyjno-innowacyjnej. Więcej informacji w tekście aktualności. Link otwiera powiększoną wersję plakatu

I Międzynarodowa Konferencja Edukacyjno-Innowacyjna - Rola edukacji nieformalnej, w tym outdoor education w kształceniu i rozwoju.

6.11.2015 piątek godz. 9:00-19:00

Inspirujące wystąpienia ekspertów w zakresie:

  • edukacji nieformalenj
  • outdoor education
  • wdrażania innwacji

Ekspeci opowiedzą o metodach, jakie stosują w swojej pracy. Podzielą się dobrymi praktykami wkorzystywanymi w wdrażaniu innowacji w działaniach edykacyjnych.

czytaj więcej » I Międzynarodowa konferencja edukacja - innowacja

Stepnica wyróżniona w Rankingu Wspólnoty

dodano: 2015-10-12 13:04:20

Dyplom Rankingu Wspólnoty. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.Gmina Stepnica wyróżniona w rankingu organizowanym przez Tygodnik Wspólnota – Inwestycje w Infrastrukturę Techniczną. W konkursie wyróżniono gminy, które w latach 2012 – 2014 dokonały największych inwestycji w infrastrukturę techniczną. Nad rankingiem pracował zespół profesora Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego, który koncentrował się na trzech działach: transport (remonty i budowa dróg administrowanych przez samorządy, gospodarka komunalna (sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci, oświetlenie ulic itp.) oraz gospodarka mieszkaniowa.

czytaj więcej » Stepnica wyróżniona w Rankingu Wspólnoty

Technika głosowania w wyborach parlamentarnych

dodano: 2015-10-12 09:55:48

Na prośbę Szefa Krajowego Biura Wyborczego zamieszczamy linki do spotów informacyjnych Państwowej Komisji Wyborczej dotyczących „techniki głosowania” w wyborach parlamentarnych. Pierwszy dotyczy głoswania do Sejmu, natomiast drugi (dostępny po kliknięciu w "czytaj więcej" poniżej)  głosowania do Senatu.

czytaj więcej » Technika głosowania w wyborach parlamentarnych

Zawyją syreny alarmowe

dodano: 2015-10-09 14:23:34

Syreny alarmowe. Link otwiera powiększoną wersję zdjęcia.

Starosta Goleniowski – Szef Obrony Cywilnej Powiatu Goleniowskiego informuje, że w dniach 13 – 15 października 2015 r. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE – SAREX 15/II. Elementami przedsięwzięcia treningu ogólnokrajowego są epizody dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

W dniach 13 i 14 października br. w godz. 8:00 - 16:00 Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania (ODN) będą emitować sygnały zgodne z trasą przelotu podejrzanego statku. Podczas ćwiczeń odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego uruchomione zostaną syreny alarmowe. Po odebraniu z radiowej sieci ostrzegania o zagrożeniach z powietrza komunikatu o zagrożeniu na terenie powiatu goleniowskiego, zostaną włączone syreny alarmowe w trybie „Ogłoszenie alarmu” (modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut) oraz po odebraniu komunikatu o odwołaniu zagrożenia włączenie syren alarmowych w trybie „Odwołania alarmu” (ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut).

Starosta Goleniowski
Szef Obrony Cywilnej Powiatu Goleniowskiego
Tomasz Kulinicz

czytaj więcej » Zawyją syreny alarmowe