Aktualności

Informacja o wynikach konsultacji

dodano: 2021-09-30 09:06:37

ngo

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

Informacja o wynikach przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

W okresie od 13 września 2021 r. do 27 września 2021 roku Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica przedstawił do konsultacji – projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok ” poprzez opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Stepnica (www.stepnica.pl), na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stepnica (www.bip.stepnica.pl) i poprzez wywieszenie Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy oraz na tablicach sołeckich.

Opinie (propozycje, wnioski) do przedmiotowego projektu uchwały można było przesłać pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy, ul. Tadeusza Kościuszki 4, 72-112 Stepnica, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: organizacja@stepnica.pl lub złożyć osobiście w  Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy.

Konsultacje społeczne przeprowadzono zgodnie z procedurą przewidzianą w uchwale Nr XXXI/309/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 11 października 2010 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”.

W okresie prowadzonych konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga lub opinia do przedstawionego projektu uchwały.


Stepnica, dnia  30 września 2021 r.

Do pobrania: Informacja o wynikach konsultacji

czytaj więcej » Informacja o wynikach konsultacji

Gmina Stepnica wśród wyróżnionych w konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2021”

dodano: 2021-09-21 11:39:06

wręczenie nagród NGOW dniu 16 września 2021 r. w Szczecinie odbyło się uroczyste podsumowanie  konkursu Marszałka Zachodniopomorskiego „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2021”. To konkurs wyjątkowy – skierowany do aktywnych JST, szczególnie ceniących sobie współpracę z organizacjami pozarządowymi. Tegoroczna edycja była wyjątkowa też z innego względu. W trudnym czasie pandemii, która przyniosła wszystkim wyzwania, niepewność i dynamicznie zamieniającą się rzeczywistość – gminy i powiaty kontynuowały współpracę z organizacjami pozarządowymi – zarówno finansową, jak niefinansową.  

W tym roku wyróżnienie dla Gminy Stepnica rąk Marszałka Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza oraz Wicemarszałka Olgierda Kustosza odebrał Pan Andrzej Wyganowski Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica wraz z Panią Justyną Komorowską –Bojko odpowiedzialną za współpracę z organizacjami pozarządowymi na terenie gminy Stepnica. Przedmiotem konkursowej oceny była współpraca prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. Gmina Stepnica razem z Gminą Bierzwnik otrzymała wyróżnienie w kategorii gmin poniżej 15 tys. mieszkańców.

czytaj więcej » Gmina Stepnica wśród wyróżnionych w konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2021”

Konsultacje - projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

dodano: 2021-09-13 10:07:49

NGO logoOBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica

z dnia 13 września 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

 

czytaj więcej » Konsultacje - projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

Rozsztrzygnięcie otwartego konkursu ofert

dodano: 2021-04-16 13:10:30

otwarty konkur ofert NGO

Zarządzenie Nr 31/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zadanie: Prowadzenie zajęć dziennikarskich na terenie Gminy Stepnica.

Do pobrania: Zarządzenie Nr 31/2021

czytaj więcej » Rozsztrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert

dodano: 2021-03-22 09:51:47

otwarty konkurs ofert Zarządzenie Nr 25/2021 Burmistrza  Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 marca 2021 r. otwarty konkurs ofert NGOw sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

czytaj więcej » Otwarty konkurs ofert

Rozsztrzygnięcie otwartego konkursu ofert

dodano: 2021-01-29 15:06:21

otwarty konkur ofertZarządzenie Nr 11/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku w Gminie Stepnica.

Do pobrania Zarządzenie Nr 11/2021

czytaj więcej » Rozsztrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert

dodano: 2021-01-04 12:55:06

otwarty konkurs ofert

Zarządzenie Nr 3/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 stycznia 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku w Gminie Stepnica

czytaj więcej » Otwarty konkurs ofert