Aktualności

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

dodano: 2017-04-28 15:08:14

Na podstawie art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  zamieszcza się uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Stepnickiej - Lakalna Organizacja Turystyczna ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

czytaj więcej » Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

dodano: 2017-04-19 11:42:48

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Treść Zarządzenie i Ogłoszenia 

Wzór oferty 

czytaj więcej » Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

dodano: 2017-04-18 13:43:21

Na podstawie art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  zamieszcza się uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego złożoną przez OSP Stepnica ul. B. Krzywoustego 26, 72-112 Stepnica.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego  

czytaj więcej » Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

dodano: 2016-12-30 09:55:11

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica rozstrzygnął otwarty konkur ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 r. 

Zarządzenie rozstrzygające konkurs 

czytaj więcej » Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert

dodano: 2016-12-23 12:29:38

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 239) oraz na podstawie uchwały Nr VIII/78/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2018 Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie 

formularz oferty 

Wzór umowy 

formularz sprawozdania 

czytaj więcej » Otwarty konkurs ofert