Aktualności

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

dodano: 2020-01-16 11:35:54

Zarządzenie Nr 5/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2020 r.

czytaj więcej » Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

dodano: 2019-12-20 23:43:29

Ogłoszenie o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem nr 98/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 listopada 2019 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r w Gminie Stepnica przedłuża się termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 31.01.2020 r. 

czytaj więcej » Ogłoszenie o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

dodano: 2019-12-19 13:06:45

logo ngoZarządzenie Nr 109/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz uchwały Nr VII/83/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 października 2019 r. w sprawie „Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”, Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza:

-   otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej -  prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2020 r.

1. Zarządzenie nr 109/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 grudnia 2019 r.

2. Oferta wzór

3. Umowa wzór

4. Sprawozdanie wzór

5. Oświadczenie o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku

czytaj więcej » Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

dodano: 2019-12-18 13:52:41

logo ngo Zarządzenie Nr 108/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku w Gminie Stepnica.

czytaj więcej » Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

dodano: 2019-11-25 13:45:17

logo ngoZarządzenie Nr 98/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku w Gminie Stepnica

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z poźn. zm.) oraz na podstawie uchwały Nr VII/83/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 października 2019 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku w Gminie Stepnica.

 

czytaj więcej » Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

dodano: 2019-11-22 14:05:25

logo ngo

Zarządzenie Nr 96/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku w Gminie Stepnica.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2019, poz. 688 z późn.zm.) oraz na podstawie uchwały Nr VII/83/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 października 2019 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych pn: "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stepnica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie".

czytaj więcej » Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

dodano: 2019-10-10 15:33:02

logo ngo Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 października 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2019 r.

czytaj więcej » Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert