Aktualności

Otwarty konkurs ofert

dodano: 2016-12-23 12:29:38

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 239) oraz na podstawie uchwały Nr VIII/78/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2018 Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie 

formularz oferty 

Wzór umowy 

formularz sprawozdania 

czytaj więcej » Otwarty konkurs ofert

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 r.

dodano: 2016-11-28 14:26:37

konkurs ofert Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza  otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 r. pn. „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stepnica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie” 

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego

wzór oferty 

czytaj więcej » Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 r.

100 000 zł na granty od Kulczyk Foundation: nie warto czekać do grudnia

dodano: 2016-11-07 09:43:29

Kulczyk Fundation

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie grantowym dla organizacji pozarządowych organizowanym przez Kulczyk Foundation. Nabór projektów kończy się 31 grudnia, jednak organizatorzy zachęcają, aby nie czekać do ostatniej chwili.  To konkurs dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni, instytucji kultury i jednostek samorządu terytorialnego na przedsięwzięcia infrastrukturalne. W tegorocznej drugiej edycji na ten cel Kulczyk Foundation przeznaczy łącznie kwotę 100 000 zł. Na pojedynczy projekt wywalczyć można kwotę maksymalnie 25 000 zł.

Oto, co trzeba zrobić by przybliżyć się do zwycięstwa:

czytaj więcej » 100 000 zł na granty od Kulczyk Foundation: nie warto czekać do grudnia

Konsultacje - aktualizacja Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2018.

dodano: 2016-10-13 12:24:38

Ogłoszenie w sprawie aktualizacji Uchwały Nr VIII/78/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2018.

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą NR XXXI/309/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 11 października  2010 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  projektów  aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących  działalności  statutowej tych organizacji” Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Stepnica do konsultacji Uchwały Nr VIII/78/15 Rady Miejskiej  w Stepnicy  z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2018

Termin konsultacji: od dnia 13.10.2016 r. do dnia 28.10.2016 r.

Przedmiotem konsultacji są propozycje aktualizacji Uchwały.

Uprawnieni do reprezentacji przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą składać na załączonym formularzu opinie dotyczące konsultowanej uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 - 2018, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy (od godz. 7.30 do 15.30) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres fundusze@stepnica.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.10.2016 r. Wszelkie uwagi i opinie zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Treść uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 - 2018 dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stepnica pod adresem www.bip.stepnica.pl w zakładce Uchwały, informacje, na stronie internetowej Gminy Stepnica oraz w Urzędzie Miasta i Gminy II piętro. 

Osoba do kontaktu – Maciej Herman, nr telefonu 91 4188521 wew. 30

e-mail fundusze@stepnica.pl                                                                                     

 

Stepnica,  13.10.2016 r. 

Wyniki konsultacji 

czytaj więcej » Konsultacje - aktualizacja Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2018.

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego

dodano: 2016-07-18 12:41:46

Na podstawie art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  zamieszcza się uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego Centrum Edukacji Nieformalnej i Outdooru Czarnocin 2, 72-112 Sepnica 

http://bip.stepnica.pl/dokumenty/6115

 

czytaj więcej » Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego