Nowy Harmonogram Odbioru Odpadów na rok 2015

aktualizacja: 2015-12-08 23:07:11

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY STEPNICA NA ROK 2015

Data odbioru

Miejscowości

Pierwszy poniedziałek miesiąca

Stepnica, Stepniczka, Bogusławie, Czerwonak, Czarnocin, Budzień, Gąsierzyno, Kopice, Piaski Małe, Gaje.

Pierwszy wtorek miesiąca*

Jarszewko, Łąka, Miłowo, Racimierz, Widzieńsko, Zielonczyn, Żarnowo, Żarnówko, Krokorzyce.

* W związku z przypadającym odbiorem zmieszanych odpadów komunalnych na  dzień 6 stycznia 2015 r.  ( wolny od pracy), odbiór zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowościach Jarszewko, Łąka, Miłowo, Racimierz, Widzieńsko, Zielonczyn, Żarnowo, Żarnówko, Krokorzyce odbędzie się w dniu 07.01.2015 r.

 

+UWAGA!!

PRACOWNICY SPÓŁKI NIE WCHODZĄ NA TEREN POSESJI, POJEMNIKI Z ODPADAMI W DNIU ODBIORU WINNY BYĆ WYSTAWIONE PRZED POSESJĄ.

 

Daty drugiego odbioru odpadów komunalnych zmieszanych na Osiedlu Mieszkaniowym w Łące, Osiedlu Kolejowym w Stepnicy, na cmentarzu w Stepnicy i Żarnowie w poszczególnych miesiącach.

19.01.2015

16.02.2015

16.03.2015

21.04.2015

19.05.2015

16.06.2015

23.07.2015

17.08.2015

22.09.2015

20.10.2015

17.11.2015

15.12.2015

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SELEKTYWNYCH W WORKACH Z POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCI GMINA STEPNICA NA ROK 2015

Data odbioru

Miejscowości

Rodzaj odpadów w workach

14.01.2015

11.02.2015

11.03.2015

08.04.2015

06.05.2015

03.06.2015

01.07.2015

12.08.2015

09.09.2015

07.10.2015

04.11.2015

02.12.2015

Stepnica, Stepniczka, Bogusławie, Czerwonak, Czarnocin, Budzień, Gąsierzyno, Kopice, Piaski Małe, Gaje, Jarszewko, Łąka, Miłowo, Racimierz, Widzieńsko, Zielonczyn, Żarnowo, Żarnówko, Krokorzyce.

Tworzywa sztuczne, papier, szkło, metal, odpady bio

PROSIMY O WYSTAWIENIE W DANYM DNIU WYWOZU  do godz.700 ODPADÓW WSZYSTKICH CZTERECH WORKÓW Z ODPADAMI TZN. TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER, SZKŁO, METAL, ODPADY BIO.

UWAGA!!

PRACOWNICY SPÓŁKI NIE WCHODZĄ NA TEREN POSESJI, WORKI Z ODPADAMI W DNIU ICH ODBIORU WINNY BYĆ ZAWIĄZANE I WYSTAWIONE PRZED POSESJĄ.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SELEKTYWNYCH Z POJEMNIKÓW NA TERENIE GMINY STEPNICA NA ROK 2015

Pojemniki na odpady selektywne na terenie całej gminy Stepnica

(1x/ m-c)

Pojemniki na odpady selektywne na terenie osiedli mieszkaniowych na terenie gminy Stepnica

(2x/ m-c)

14.01.2015

11.02.2015

11.03.2015

08.04.2015

06.05.2015

03.06.2015

01.07.2015

12.08.2015

09.09.2015

07.10.2015

04.11.2015

02.12.2015

14.01.2015 ; 29.01.2015

11.02.2015 ; 26.02.2015

11.03.2015 ; 26.03.2015

08.04.2015 ; 23.04.2015

06.05.2015 ; 21.05.2015

03.06.2015 ; 18.06.2015

01.07.2015 ; 16.07.2015

12.08.2015 ; 27.08.2015

09.09.2015 ; 24.09.2015

07.10.2015 ; 22.10.2015

04.11.2015 ; 19.11.2015

02.12.2015 ; 17.12.2015

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany w dniu: 30.06.2015r.