Prośba do mieszkańców Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

aktualizacja: 2015-12-08 21:45:17

Logo Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru MetropolitarnegoW związku z kontynuacją prac nad Zintegrowanym  Planem  Gospodarki Niskoemisyjnej  Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (PGN), zwracamy się z uprzejmą prośbą do właścicieli domków jednorodzinnych z terenu  Miasta i gminy Stepnica o wypełnienie i odesłanie krótkiej ankiety. 

Celem ankiety jest jak najlepsze rozpoznanie  i zdiagnozowanie potrzeb całego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego jak i każdej gminy z osobna w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków. 

Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, natomiast stanowi ważną informację dla nas o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza w gminie.
Ankiety do pobrania: http://ankieta_domki_jednorodzinne. Wypełnioną ankietę należy odesłać automatycznie drogą elektroniczną lub drogą pocztową na adres Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego ul. Janosika 8, 71-424 Szczecin.

Ponadto informujemy, że Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego uruchomiło stronę internetową dedykowaną dla potrzeb wymiany informacji i wiedzy w zakresie projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” , który realizowany jest w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. Z zawartością strony można zapoznać się klikając na link: http://pgn-som.szczecin.pl/

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Biurze Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego pod nr tel. 91 449 6090 , jak również na stronie.  Pytania mogą Państwo zgłaszać również na drogą  e-mail: biuro@som.szczecin.pl.

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu Planu.