Podpisanie umowy na budowę lamp hybrydowych

aktualizacja: 2015-12-08 21:44:23

Logo Programu Rozwoju Obszarów WiejskichW dniu 31.03.2015 została podpisana umowa o dofinansowanie operacji  pomiędzy Gminą Stepnica reprezentowaną przez Andrzeja Wyganowskiego Burmistrza Miasta i Gminy a Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowanym przez Olgierda Geblewicza Marszałka Województwa. Operacja dotyczy budowy 2 lamp oświetleniowych LED zasilanych energią odnawialną - solar, turbina wiatrowa w miejscowościach Stepniczka i Gąsierzyno. Celem operacji jest zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej poprzez montaż lamp solarnych.

 

Zakres operacji zakłada budowę po jednej lampie w Gąsierzynie  i  Stepniczce

Będzie to energooszczędne oświetlenie drogowe polegające na posadowieniu hybrydowych lamp ulicznych, w których jako źródło światła zastosowano oprawę LED. Całkowita wysokość słupa z konstrukcją nośną dla paneli słonecznych i turbiny wynosi ok. 8,5m. Układ zasilania podwójnego solarno-wiatrowy hybrydowy stanowi generator wiatrowy i panele fotowoltaiczne, które za pośrednictwem regulatora sterującego tworzą zespół do ładowania baterii akumulatorów będących źródłem energii zasilającej oprawę oświetleniową LED.

Operacja jest dofinansowana w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013” Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. 

Galeria zdjęć