Ulubiona postać z książki Marii Kownackiej

aktualizacja: 2017-03-17 08:30:13

plakat przedstawiajacy portret M. Kownackiej i strony tytułowe jej książek. Link prowadzi powiększonej wersji zdjęcia.

Biblioteka szkolna i Gminna Biblioteka Publiczna zapraszają do udziału w konkursie plastycznym, zorganizowanym z racji 35 rocznicy śmierci Marii Kownackiej, autorki utworów dla dzieci i młodzieży, która przypada 27 lutego. Zbliżają się, ferie, czas wolny więc to idealna pora, by zaangażować się i zaplanować pracę plastyczną na konkurs.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 „ULUBIONA POSTAĆ Z KSIĄŻKI MARII KOWNACKIEJ”

Cele konkursu:

-popularyzacja literatury Marii Kownackiej,

-propagowanie idei czytania dzieciom i organizacji zajęć inspirowanych literaturą,

-rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci oraz wspieranie twórczości dziecięcej,

-rozwijanie uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci,

-kształtowanie umiejętności stosowania i łączenia różnorodnych technik plastycznych,

Warunki uczestnictwa:

1.Konkurs plastyczny adresowany jest do dzieci klas I-III.

2.Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, indywidualnej.

3.Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką według inwencji i pomysłowości dzieci. Zaleca się,aby prace wykonane zostały farbami, lub pastelami.

4. Format pracy: A3

5.Każda praca powinna być opatrzona metryczką:

-imię i nazwisko dziecka,

-klasa.

6. Prace dzieci przyjmowane będą przez organizatorów konkursu w dniach 09.02 2017 roku  -  22.02.2017 roku w bibliotece szkolnej u pani Anny Bochniarz- Mutkowskiej, i w Gminnej Bibliotece  Publicznej u pani Małgorzaty Gałan.

Kryteria oceniania:

1.Wszystkie prace, które będą spełniać wymogi regulaminowe, wezmą udział w konkursie.

2.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 03.03.2017 roku ( piątek) w bibliotece na drugiej długiej przerwie o godzinie: 12:35 - 12:50. Wyniki konkursu ogłoszone będą na naszej stronie internetowej: sp.stepnica.pl

3.Prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatorów konkursu wg następujących kryteriów:

-ogólne wrażenia artystyczne,

-dobór i wykorzystanie materiałów,

-wkład pracy,

-walory artystyczne dzieła,

-estetyka wykonania, kolorystyka itp.,

-oryginalny pomysł.

4. Autorzy najlepszych prac otrzymają  ciekawe nagrody rzeczowe i dyplomy.

Prace przechodzą na własność organizatorów i  wyeksponowane zostaną na wystawie.

Regulamin opracowały:

Anna Bochniarz - Mutkowska, Małgorzata Gałan

 Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!