Ogłoszenie Dyrektor ZSP w Stepnicy

aktualizacja: 2017-04-03 12:57:55

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Konstantego Maciejewicz w Stepnicy informuje, że karty zgłoszenia dziecka do przedszkola i klasy „O” należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 30.03.2017 r. Obowiązek ten dotyczy także rodziców dzieci które już uczęszczają do przedszkola.

Karty można pobierać u nauczycielek grup, w sekretariacie szkoły oraz ze strony internetowej www.sp.stepnica.pl 

Komisja rekrutacyjna, weźmie pod uwagę tylko karty złożone w terminie. W przypadku, gdy wniosek wpłynie po terminie, zostanie rozpatrzony poza kryterium w miarę posiadanych wolnych miejsc.

 

Ponadto Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy ogłasza zapisy do klas I  Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2017/2018. Zapisów należy dokonywać w sekretariacie Szkoły Podstawowej do dnia 30.03.2017 r.