Szkolny Klub Sportowy w SP Racimierz

aktualizacja: 2017-04-03 12:59:07

zajęcia sportowe w ramach SKS w SP Racimierz

Od 20 stycznia br. odbywają się w SP w Racimierzu dodatkowe zajęcia sportowe w  ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” i będą trwały do 15 grudnia. Uczniowie klas IV – VI systematycznie biorą udział w zajęciach sportowych, dwa razy w tygodniu po 60 minut. Nauczycielka, Irmina Łachacz prowadzi gry zespołowe: koszykówkę i siatkówkę, w których bardzo chętnie uczestniczą zarówno chłopcy jak i  dziewczęta.

Ideą programu jest wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży, organizacja i prowadzenie takich zajęć, kształtowanie zdrowych nawyków związanych z ruchem. Realizatorem tego zadania jest Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki. Realizację programu współfinansuje Burmistrz MiG Stepnica.

Magdalena Ławicka

zdjęcia – Irmina Łachacz