Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

aktualizacja: 2017-05-31 17:26:03

Na podstawie art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Stepnickiej - Lakalna Organizacja Turystyczna ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica. Zadanie Warsztaty fotograficzno-ekologiczne etap II.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego