XXX BARZKOWICKIE TARGI ROLNE zaproszenie do udziału

aktualizacja: 2017-10-23 10:41:52

Agro Pomerania w Barzkowicach Drodzy Rolnicy!

W związku z organizacją XXX BARZKOWICKICH TARGÓW ROLNYCH „AGRO POMERANIA”- ROLNICZA STOLICA POMORZA ZACHODNIEGO, które odbędą się 8-10.09.2017 r. Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zaprasza osoby zajmujące się sprzedażą bezpośrednią produktów rolnych do udziału w tegorocznej edycji targów.

W ramach nowej Ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku o zmianie przepisów w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz.U. z 2016 r. poz. 1961) rolnicy mogą prowadzić sprzedaż swoich produktów we własnym gospodarstwie oraz na targowiskach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów ZODR przygotuje ujednolicone tablice z informacja producenta żywności, którymi oznakuje miejsca sprzedaży w ramach RHD, a także planuje przeprowadzić szeroka kampanie konsumencką.

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zwraca się z uprzejmą prośba o możliwie szybkie potwierdzeniu udziału w wystawie do 21.08.2017 r., z równoczesnym przesłaniem zgłoszenia, które będzie jednocześnie rezerwacją miejsca w sektorze rolno-spożywczym.

W sprawach organizacyjnych proszę kontaktować się z biurem targowym: Tel. 91 479 40 56, email: targi.barzkowice@zodr.pl