Roczna analiza systemu gospodarki odpadami za 2016 r.

aktualizacja: 2017-09-28 14:23:25

W oparciu o Ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach sporządzona została analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dla Gminy Stepnica za 2016 r.