ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STEPNICA ZA 2015 ROK

aktualizacja: 2017-09-29 07:42:20

W oparciu o Ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach sporządzona została analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dla Gminy Stepnica za 2015 r.

mutex/ocfipreoqyfb/mutex