Modernizacja oświetlenia ulicznego - prace na ul. B. Krzywoustego

aktualizacja: 2018-10-17 13:05:01

prace budowy oświetlenia na ul Krzywoustego

Od kilku dni przy wjeździe do Stepnicy na ul. B. Krzywoustego można zaobserwować prace związane z wymianą oświetlenia ulicznego. Jest to kolejny element większego projektu dotyczącego modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Stepnicy. Pierwszym elementem projektu, który można już zobaczyć jest modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. T. Kościuszki i ul. Portowej. Zamontowano tu nowe lampy LED, które oprócz oszczędności energii świecą znacznie jaśniej od lamp sodowych.

Kolejnym elementem projektu jest zakup i montaż 150 opraw oświetleniowych typu LED. Zakupione oprawy będą zainstalowane na słupach energetycznych Enea Oświetlenie Sp. z o.o. na terenie Stepnicy. Nowe oświetlenie zapewni uzyskanie jak najlepszych parametrów oświetlenia drogi, w zależności od jej rodzaju i funkcji komunikacyjnej.

W ramach projektu na terenie Stepnicy planowany jest montaż systemu sterowania oświetleniem współdziałający z nowymi oprawami LED. System sam wyliczy optymalny czas załączenia/wyłączenia oświetlenia, dopasuje parametry sterowania dla lata/zimy, dla wszystkich miesięcy, każdego dnia tygodnia. Sterowanie systemem i zmiana danych odbywa się za pomocą smartfona będącego częścią instalowanego systemu. Zdalne sterowanie pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie oświetlenia ulicznego a co za tym idzie przyczyni się do oszczędności energii.

Powyższe działania są konsekwencją podpisanej 23 czerwca 2017 r. umowy o dofinansowanie projektu modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Stepnicy. Środki na realizację tego projektu pochodzą w 85% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Stepnica mogła skorzystać z tych środków ponieważ program zakłada modernizację oświetlenia ulicznego tylko na terenach miejskich a dzięki temu, że od 2014 Stepnica ma prawa miejskie mogliśmy sięgnąć po te środki. Dzięki realizacji tego projektu 100 procent lamp znajdujących się w Stepnicy będzie energooszczędnych wykonanych w technologii LED. Co za tym idzie znaczenie zmniejszą się koszty oświetlenia ulicznego. W ramach projektu zmodernizowanych łącznie 216 opraw oświetleniowych.

Szacowana wartość projektu to 802 586,22 zł. Dofinansowanie wynosi 682 198,27 zł

 

Galeria zdjęć