Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

aktualizacja: 2018-10-17 13:12:33

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.

Na podstawie art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1817) zamieszcza się uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego złożoną przez Uczniowski Klub Sportowy Zalew Stepnica ul. B. Krzywoustego 4, 72-112 Stepnica. Zadanie: Udział dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stepnica w ogólnopolskich turniejach tenisa stołowego.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego