Projekt "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI"

aktualizacja: 2018-10-17 13:29:54

Zaproszenie do projektu przez OHP.

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie

zaprasza do udziału w projekcie

„OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI”

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY

UWAGA! PROJEKT RÓWNIEŻ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Zapraszamy młodzież:

 • W wieku od 18 do 24 roku życia

 • Nieaktywną zawodowo, nieuczącą i nieszkolącą się

 • Również osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

 • Szkolenia zawodowe dopasowane indywidualnie do każdego uczestnika

 • 3-miesięczne płatne staże zawodowe

 • Kurs prawa jazdy kat. B

 • Kursy językowe, komputerowe podstawowe i ECDL

 • Doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, pośrednictwo pracy

 • Warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się

 • Warsztaty kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty

 • Zakup stroju na rozmowę kwalifikacyjną dla każdego uczestnika

Dodatkowo gwarantujemy:

 • Stypendium szkoleniowe po zakończeniu szkolenia i stypendium stażowe

 • Dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia

 • Wyżywienie w trakcie zajęć

 • Ubezpieczenie NNW na czas trwania projektu

 • Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

  Zapraszamy do zgłaszania się!

  Hufiec Pracy 16-14

  ul. J. Sołtana 2, 72-602 Świnoujście

  tel: 91 326 04 27

  e-mail: hp16-14@ohp.pl