Zdrowe dzieci w zdrowych gminach

aktualizacja: 2018-10-17 13:42:52

Zdrowe dzieci w zdrowych gminach. Link prowadzi do powiększonej wersji.

W dniu 10.01.2018 r. w hali sportowej w Stepnicy przeprowadzone zostały testy motoryczne wśród uczniów klas pierwszych obu szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Podstawowy test sprawności motorycznej składał się z 5 elementów badających motoryczne kompetencje:

logotypy

sprint na 20m,

skok w dal z miejsca,

rzut piłką lekarską,

stanie na jednej nodze,

bieg na 6 min.

zdrowe dzieci logoDzieci również były ważone i mierzone. Wszystkie uzyskane w ten sposób dane będą pomocne w zdiagnozowaniu i zrozumieniu potrzeb uczniów oraz wspieraniu ich motorycznego rozwoju podczas oferowanych dodatkowych zajęć sportowych.

W każdym roku szkolnym przeprowadzony zostanie podstawowy test sprawności motorycznej - w wersji wstępnej i końcowej. Wyniki testu będą traktowane poufnie przez wykwalikowany Zespół ESAB (Europejskiej Akademii Sportu Landau Brandenburgia) i zostaną zakodowane w specjalnej bazie danych. Zostaną zapisane w formie indywidualnego protokołu nauki i rozwoju. Rodzice otrzymają wgląd do wyników w wirtualnej bazie danych, dzięki czemu będą mogli na bieżąco śledzić indywidualny rozwój swojego dziecka.

Aby móc wychwycić i efektywnie kontrolować wspierające i blokujące czynniki towarzyszące indywidualnemu stylowi życia, od drugiej klasy zostaną wprowadzone ankiety dla dzieci i rodziców. Dotyczyć będą one przede wszystkim kwestii odżywiania.

Programu „Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach/Gesunde Kinder In gesunden Kommunen” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie /Brandenburgia/ Polska

Magdalena Ławicka
GMINNY MODERATOR PROJEKTU ZDZG

Galeria zdjęć