Przedstawienia profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Racimierzu

aktualizacja: 2018-10-17 13:56:18

Przedstawienie profilaktyczne Teatru Kurtyna z Krakowa. Logo

W dniu 5.03.2018 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Racimierzu obejrzeli dwa przedstawienia profilaktyczne:

„Jestem przyjacielem ludzi” dla klas 0 – III,

„Niebezpieczna sieć” dla klas IV – VII

Po występie publiczność nagrodziła aktorów gromkimi brawami, co świadczy o tym, że przedstawienia podobały się. O ich wartościach edukacyjno-profilaktycznych bardzo pozytywnie wypowiedzieli się nauczyciele, którzy na bazie inscenizacji poprowadzili rozmowy z uczniami.

Oba spektakle były sponsorowane przez GKRPA w Stepnicy, a wystawione przez Teatr Kutyna z Krakowa. Spektakle świetnie wpisują się w działania wychowawczo-profilaktyczne szkoły, określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. takie jak:

Bezpieczeństwo/profilaktyka zachowań ryzykownych/: podstawowe zasady bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych, kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy, kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł

Zdrowie/edukacja zdrowotna/: podstawowe zasady dbałości o zdrowie własne i innych, umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia; zasady zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej; postawa odpowiedzialności za własne zdrowie; umiejętność podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; umiejętność analizy zjawisk przyrodniczych, wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin;

Relacje/kształtowanie postaw społecznych/: kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji, empatia, sprawiedliwa ocena siebie i innych, szacunek dla norm i zasad, pomoc słabszym

Kultura/wartości, normy, wzory zachowań/:kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji; umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych formach ekspresji

OPIS SPEKTAKLI

Przedstawienie pt: „NIEBEZPIECZNA SIEĆ”, to utrzymany w konwencji komedii obyczajowej uroczy i wartki spektakl, który traktuje problemy i zagrożenia związane z używaniem środków komunikacji elektronicznej w sposób daleki od nudnej dydaktyki, pozwalając widzowi na chwilę mądrej refleksji i spora dawkę wiedzy o tym, jak nie stać się kolejną ofiarą cyberprzemocy.

Bohaterką jest kilkunastoletnia Zuza, która początkowo jest ostrożna w kontaktach rówieśniczych, solidnie przykłada się do realizacji obowiązków szkolnych, na co dzień pogodna i zrównoważona. Rodzice ufają jej i bez obawy akceptują fakt, że Zuza wiele godzin spędza przed komputerem i korzysta z Internetu. Zuza przeżywa jednak kłopoty w szkole, o których nie chce rozmawiać z rodzicami. Na jednym z wirtualnych for poznaje sympatycznego użytkownika, który wydaje się, że rozumie kłopoty Zuzy, udziela jej korepetycji, odsłania przed Zuzą możliwości zdobycia pozycji i sukcesu za pomocą Sieci, przekonuje o bezzasadności strachu przed używkami. Zuza instaluje w swym domowym komputerze kamerkę, dzięki której internetowy znajomy, bez wiedzy dziewczyny, ma możliwość rejestracji jej codziennego życia. Nieznajomy, wykorzystując naiwność dziewczyny, przejmuje jej profil internetowy, czym komplikuje jej relacje z rówieśnikami. Zuza nie przeczuwa, że jest ofiarą internetowej przemocy, zaczyna okłamywać rodziców i zgadza się na spotkanie z wirtualnym przyjacielem w realnym świecie. Jednak rzeczywistość szybko negatywnie weryfikuje oczekiwania Zuzy. Nieznajomy z Internetu okazuje się oszustem, który wykorzystywał znajomości internetowe do okradania mieszkań.

„JESTEM PRZYJACIELEM LUDZI” – to profilaktyczna bajka dla dzieci przedszkolnych i dzieci klas I-III, objętych edukacją wczesnoszkolną

Bohaterem bajki jest kilkuletni Antek , który spędza bardzo dużo czasu przed telewizorem i komputerem. Kiedy następuje awaria i przerwa w dopływie prądu, Antkowi wydaje się, że jego życie jest pozbawione sensu. Z nudów zaczyna sprzątać pokój, odrabia zaległą pracę domową. Nagle w rękach Antoniego pojawia się przekładany z kąta w kąt prezent od babci, który niestety nie jest nową grą wideo. To tylko zwykła książka, Ilustrowany Atlas Świata. I kiedy znudzony chłopiec po raz pierwszy leniwie postanawia zerknąć na pierwszą stronę pod okładką, nie zdaje sobie sprawy z tego, że właśnie postawił milowy krok w podróży, której celem jest poznanie siebie i swojego miejsca w świecie. Za sprawą fenomenu teatru wyobraźnia chłopca poprowadzi jego i widzów drogą poznania różnorodności ludzi, ich spraw, radości, trosk i marzeń. A kluczem do ich zrozumienia będą niezwykłe, sceniczne spotkania Antoniego z przedstawicielami innych ras i kultur. Czy Eskimos tylko udaje radość i pogodę, rozświetlając swym uśmiechem pustkę ogromnych białych przestrzeni Grenlandii, w której przyszło mu żyć mimo nieludzkiego mrozu, jaskrawego słońca i przyrody, która jak nigdzie na świecie broni swoich skarbów? Co powiedziałby tata małego mieszkańca Afryki, gdyby codziennie mógł napełnić wannę wodą dla swojego syna? Jak sobie radzą z zanieczyszczeniem powietrza mieszkańcy Chin, kiedy wietrzą mieszkanie? Dlaczego kolor skóry oraz język, którym posługują się inni ludzie nie mają żadnego znaczenia na zawieranie przyjaźni? Po skończonej lekturze niezwykli znajomi Antoniego znikają z jego pokoju. Jednak nie znika ze sceny i widowni ta wyjątkowa atmosfera, pozwalająca zrozumieć, że postawa otwartości i akceptacji, woli porozumienia oraz ciekawości dotyczącej poznawania różnic pozwala zrozumieć człowiekowi, kim jest i jakie przed nim, jako gospodarzem świata, stoją wyzwania i obowiązki.

 

Galeria zdjęć