Ruszył II nabór wniosków w ramach Programu Społecznik

aktualizacja: 2018-10-17 14:39:39

plakat programu społecznik

Nabór trwa od 7 do 21 maja 2018 r. Program jest skierowany do wszystkich organizacji pozarządowych i środowisk nieformalnych z terenu Województwa Zachodniopomorskiego. Głównym celem Programu jest budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego, wzmacnianie zaufania i więzi między obywatelami (kapitału społecznego), zdolności do współpracy w najbliższym otoczeniu dla osiągania wspólnych celów oraz wzmacnianie zbieżnych wartości.

Program umożliwia sięganie po mikrodotacje w wysokości 3000 zł. na realizację ciekawych inicjatyw integrujących mieszkańców wokół ciekawego celu o charakterze prospołecznym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym i ekologicznym
np. organizacja festynu zabawy wiejskiej.

więcej o Programie na stronie Urzędu Marszałkowskiego