Odwołanie skróconego czasu pracy

aktualizacja: 2018-09-21 08:14:53

Do pobrania: Zarządzenie Nr 71/2018 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 10.08.2018 r.