#KLUCZdoKULTURY

aktualizacja: 2019-03-12 08:40:35

kultura dostępna logotyp

#KLUCZdoKULTURY to najnowsza propozycja Gminnego Ośrodka Kultury skierowana do społeczności lokalnej całej Gminy Stepnica. Na realizację tego zadania dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura dostępna ośrodek otrzymał dotację w wysokości 80.000,00 zł. Na ponad 130 wniosków, które otrzymały dofinansowanie, stepnicki wniosek znalazł się na 20 miejscu z imponującą liczbą 80,25 punktów.
Celem programu „Kultura Dostępna” jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.

W gminie Stepnica wsie położone są od siebie w dość znacznych odległościach i zamieszkiwane są przez osoby, które z różnych powodów są wykluczone z życia kulturalnego, co często powoduje zupełną rezygnację z udziału w przygotowywanych warsztatach i wydarzeniach artystycznych. Celem twórczych działań przygotowanych w ramach zadania będzie wyciągnięcie z czterech ścian osób, które obciążone są wykluczeniem społecznym ze względu na odosobnienie miejsca zamieszkania, problemy finansowe, mobilność czy zagrożenie marginalizacją z powodu wieku.

W ramach zadania #KLUCZdoKULTURY zaplanowano międzypokoleniowe warsztaty twórcze odwołujące się do tradycyjnego rękodzieła, a także warsztaty wykorzystujące nowe media. Warsztaty te będą odbywać się w miejscach popularnych i odwiedzanych przez mieszkańców danej miejscowości, takie jak place zabaw, miejsca posiedzeń na tzw. „ławeczkach”, tereny przy remizach strażackich, place przy sklepach, a przy niekorzystnej pogodzie świetlice wiejskie. Taki dobór warsztatów pozwoli zintegrować różne grupy społeczne. Efekty tych działań prezentowane będą także jako GALERIA PODRÓŻUJĄCA, co pozwoli zwiększyć zasięg odbiorców naszego zadania i zachęcić do wzięcia udziału w kolejnych propozycjach artystycznych. Mieszkańcy Gminy Stepnica będą mogli skorzystać także z możliwości wyjazdów do miejsc sztuki (teatr, muzea, galerie) połączonych z interdyscyplinarnymi warsztatami w Akademii Sztuki w Szczecinie oraz Ośrodku Teatralnym KANA. Dla młodzieży przygotowano kreatywne ekspedycje teatralne, które prowadzone będą w formie twórczych wyjazdów. Dodatkowym atutem zadania #KLUCZdoKULTURY będzie realizacja wydarzeń artystycznych w sołectwach gminy. Będzie można wziąć udział w pokazach spektakli, koncertach oraz we wspólnym odkrywaniu muzyki, tańca i sztuki tradycyjnej przy „TWÓRCZYM STOLE”.

Wkrótce na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy dostępny będzie szczegółowy harmonogram działań. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału działy w naszym zadaniu #KLUCZdoKULTURY.

Mirosława Nowak

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury