Informacja

aktualizacja: 2019-06-05 09:41:24

Szanowni Mieszkańcy - z dniem 1 maja nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stepnicy. Pani Jolanta Jędrzejewska złożyła podanie, o rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę z dniem 30 kwietnia br.

Zgodnie z Art. 63 ust. 13 ustawy Prawo oświatowe, stanowisko dyrektora zostało powierzone z dniem 1 maja na okres 10 miesięcy Panu Andrzejowi Wyzińskiemu.

Pan Andrzej Wyziński w przeszłości pełnił już funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Stepnicy oraz Stepnickiego Gimnazjum, był także zastępcą dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stepnicy.

Przed upływem okresu 10 miesięcy zostanie ogłoszony i przeprowadzony konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stepnicy.

                                                           Andrzej Wyganowski

                                                Burmistrz Miasta i Gminy w Stepnicy