Zakaz kąpieli na kąpielisku w Stepnicy

aktualizacja: 2019-08-20 14:13:46

UWAGA !!!!

W związku obecnością sinic, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z Goleniowa po przeprowadzeniu kontroli w dniu 08.08.2019 r. decyzją nr PS-N.HK-600-57/19 z dnia 08.08.2019 r. wprowadził zakaz kąpieli w kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim oraz stwierdził brak przydatności wody do kąpieli. W związku z powyższym na kąpielisku zawieszona została flaga koloru czerwonego, a na tablicy informacyjnej zamieszczone zostały informacje o obecności sinic oraz o tym, że kąpiel jest niedozwolona. Zakaz obowiązuje do odwołania.