Stepnica Super liderem w zakresie profilaktyki grypy

aktualizacja: 2019-12-15 13:07:38

Rada Naukowa „Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy” pod przewodnictwem prof. dr hab. med. Adama Antczaka przyznała  Gminie Stepnica zaszczytny tytuł  Super Lidera Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy . Statuetkę z rąk posłanki Pani Lidii Gądek Przewodniczącej
Parlamentarnego Zespołu ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki odebrał Zastępca Burmistrza Ryszard Ławicki,  podczas  XI debaty ekspertów FLU FORUM 2019, która odbyła się 10 września w Sali Kolumnowej Sejmu RP  w Warszawie.  Tą prestiżową nagrodę otrzymało  jedynie 9 gmin w  Polsce.

Stepnica została nagrodzona za realizację w ramach Gminnego Programu Zdrowia - profilaktyki  i  bezpłatnych szczepień przeciwko grypie, które skutecznie realizuje od 2010 r. dla swoich mieszkańców. Gmina ponadto w ramach programu zdrowia  zrealizowała jeszcze szereg innych działań tj. bezpłatne badania przesiewowe i profilaktyczne ukierunkowane na wczesne wykrywanie chorób nowotworowych ( usg tarczycy,   węzłów chłonnych szyjnych i pachwinowych, wątroby i dróg żółciowych, układu moczowego, prostaty u mężczyzn pow. 40 r. ż.) przesiewowe w kierunku wykrycia chorób układu krążenia w tym usg tętnic szyjnych, jamy  brzusznej, pomiary ciśnienia tętniczego, wagi, badania fizykalne.

Obecnie pod obrady Rady Miejskiej  w Stepnicy trafiła uchwała w sprawie  przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania boreliozy w populacji osób dorosłych w Gminie Stepnica”, która niewątpliwe jest innowacyjna jeśli chodzi o profilaktykę i programy zdrowotne w samorządach.