BIESIADA Z TEATREM ROZMAITOŚCI GWITAJCIE W MIŁOWIE

aktualizacja: 2019-11-13 11:33:21

Plakat zapowiadajacy beisiadę w Miłowie. Link prowadzi do powiększonej wersji plakatu. Treść w aktualności.

Aby odświeżyć tradycję przodków Teatr Rozmaitości Gwitajcie przygotował specjalny program biesiadny, który sprawdza się wszędzie tam, gdzie ludzie zasiadają przy wspólnych stołach, by ucztować i się obyczajnie bawić. Takie zwyczajne spotkanie proponujemy w Miłowie już 9 listopada w gościnnych murach świetlicy wiejskiej o godz. 19:00.

Propozycja teatru zawiera "starannie wyselekcjonowane utwory, które - tak jak wino- dojrzewały przez lata i stopniowo wtapiały się w naszą narodową świadomość, stając się elementem nieodłącznym i naturalnym. To także utwory współczesne, które dzięki swej biesiadnej chwytliwości" szybko znalazły swoje miejsce przy rozśpiewanych stołach. Program zawiera szerokie spektrum pieśni i piosenek, dzięki czemu każdy z łatwością znajdzie w nich coś bliskiego swemu sercu.

A zatem szklenice w górę panowie szlachta i śpiew! A ostro! A gromko! Niechaj się trzęsą szyby w oknach, a uliczni przechodniowie niech przystają w zachwycie"

Zapraszamy mieszkańców całej Gminy Stepnica! Będzie w 100% biesiadnie!

Spotkanie zorganizowano w ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy projekt pn. #KLUCZdoKULTURY, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.