Nowy harmonogram wywozu odpadów

aktualizacja: 2020-11-02 08:04:42

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY STEPNICA

W MIESIĄCU STYCZNIU 2020

Data odbioru odpadów komunalnych zmieszanych z pojemników

Miejscowości
 07.01.2020 ( wtorek)
20.01.2020 (poniedz.)
miasto Stepnica, Czarnocin, Budzień, Gąsierzyno, Kopice, Piaski Małe, Gaje.
09.01.2020 ( czwartek)
21.01.2020 ( wtorek)
Jarszewko, Łąka, Miłowo, Racimierz, Widzieńsko, Zielonczyn, Żarnowo, Żarnówko, Krokorzyce, Stepniczka
                                                                                                                           
UWAGA!!

PRACOWNICY SPÓŁKI NIE WCHODZĄ NA TEREN POSESJI, POJEMNIKI Z ODPADAMI W DNIU ODBIORU WINNY BYĆ WYSTAWIONE PRZED POSESJĄ

do godz 600.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SELEKTYWNYCH W WORKACH I POJEMNIKACH  Z  POSZCZEGÓLNYCH  MIEJSCOWOŚCI GMINA STEPNICA

 W MIESIĄCU STYCZNIU 2020r  

Data odbioru

Miejscowości

Rodzaj odpadów w workach

 

 

 

 

08.01.2020

 

miasto Stepnica,

Stepniczka, , Czarnocin,

Budzień, Gąsierzyno,

Kopice, Piaski Małe, Gaje,

Jarszewko, Łąka, Miłowo,

Racimierz, Widzieńsko,

Zielonczyn, Żarnowo,

Żarnówko, Krokorzyce.

      Tworzywa sztuczne,

 papier, szkło,

 metal,

odpady bio

 

PRACOWNICY SPÓŁKI NIE WCHODZĄ NA TEREN POSESJI, 

WORKI Z ODPADAMI W DNIU ICH ODBIORU WINNY BYĆ ZAWIĄZANE I WYSTAWIONE

PRZED POSESJĄ do godz 600 

 

 

POJEMNIKI na odpady selektywne na terenie  gminy Stepnica

(1x/ m-c)

POJEMNIKI na odpady selektywne na terenie osiedli mieszkaniowych

( budynki wielolokalowe) na terenie gminy Stepnica

(2x/ m-c)

08.01 , 10.01

08.01 ; 24.01