Uwaga !

aktualizacja: 2020-06-16 12:50:19

Komunikat

Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica

z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie zmiany pracy Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

 

Na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego              (Dz. U. z 2020 r. poz. 433) wprowadzam:

z dniem 16 marca 2020 r. do odwołania ograniczenie funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Stepnica poprzez zawieszenie bezpośredniej obsługi interesantów.

Ze względów bezpieczeństwa podczas epidemii koronawirusa należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych - również w instytucjach. W trosce o dobro klientów, jak również pracowników ich obsługujących, sprawy w Urzędzie będą przyjmowane tylko w formie: telefonicznej, mailowej, przez ePUAP. Wnioski i pisma w wersji tradycyjnej można wrzucać do skrzynki ustawionej w wejściu do urzędu.    

Pracownicy Urzędu są do Państwa dyspozycji i służą pomocą używając tych form kontaktu.

KONTAKT TELEFONICZNY:

tel. 91 418 85 21

fax. 91 418 85 80

Spis telefonów do wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej  BIP  w zakładce kontakt:  http://bip.stepnica.pl/dokumenty/menu/36

KONTAKT ELEKTRONICZNY:

Adres skrytki podawczej na ePUAP: /3q8u1mx0rk/SkrytkaESP

E-mail: sekretariat@stepnica.pl

UWAGA!

Urząd Miasta i Gminy od dnia 16 marca  2020 r. do odwołania będzie zamknięty- bezpośredni kontakt w sprawach pilnych np. wydanie aktu zgonu tylko poprzez  przywołanie pracownika urzędu telefoniczne lub przez użycie dzwonka umieszczonego przy kracie wejściowej do urzędu.