Uwaga !

aktualizacja: 2020-03-17 12:52:04

logotyp ważnej informacji.

W celu zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia, w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, które nie mogą liczyć na pomoc rodziny i sąsiadów Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy udzieli pomocy poprzez wykonywanie podstawowych, niezbędnych czynności np. zaopatrywanie osób w podstawowe produkty żywnościowe i higieniczne, wykupowanie niezbędnych leków, środków opatrunkowych oraz dostarczenie ciepłego posiłku, bez konieczności kontaktu z osobą, której świadczy się usługi.

W związku z powyższym uruchamiamy dyżur telefoniczny pod którym można zgłaszać zapotrzebowanie na ww. pomoc:

- w godzinach 07:30 do 15:30 pod nr tel. 91 418 85 21 wew. 32

- po godz. 15:30 pod nr tel. 721-714-424

Kierownik 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy