Działania MGOPS w dobie pandemii

aktualizacja: 2020-05-06 14:45:15

Żywność

Mimo pandemii koronawirusa Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy w celu zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia, w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, które nie mogą liczyć na pomoc rodziny i sąsiadów udziela pomocy poprzez wykonywanie podstawowych, niezbędnych czynności. Pomoc obejmuje zakup żywności, środków higienicznych i leków, bez konieczności kontaktu z osobą, której świadczy się pomoc.

W gminie Stepnica uruchomiony został dyżur telefoniczny pod którym można zgłaszać zapotrzebowanie na ww. pomoc:

- w godzinach 07:30 do 15:30 pod nr tel. 91 418 85 21 wew. 31-34

- po godz. 15:30 pod nr tel. 721-714-424

Obecna sytuacja może być szczególnie trudna dla osób starszych, które mogą liczyć na wsparcie pracowników Ośrodka.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy realizuje bieżące zadania w sposób ciągły z ograniczeniem bezpośredniego kontaktu z osobami wymagającymi wsparcia. Wszelkie zgłoszenia mogą być kierowane do Ośrodka telefonicznie lub e-mailowo. W celu zapewnienia pomocy nie jest wymagany bezpośredni kontakt z pracownikiem Ośrodka.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy przy współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną oraz Strażą Miejską realizuje swoją misję – wspiera potrzebujących
w szczególności: osoby starsze, samotne oraz niepełnosprawne. W tym trudnym dla wszystkich czasie rozpoczęliśmy dystrybuowanie i dostarczanie żywności do miejsca zamieszkania.

W wyniku rozprzestrzeniania się koronawirusa nastąpił problem z zakupem żywności przez osoby starsze. Część tych osób w związku z epidemią woli nie wychodzić ze swoich mieszkań.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy zapewnił tym osobom pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

W ramach Podprogramu 2019 pomocą objętych zostało 82 osoby. W programie dystrybuowane i dostarczane były następujące produkty: kasza gryczana, ryż, mleko, ser podpuszczkowy, gołąbki, pasztet wieprzowy. Łącznie wydano 830,96 kg żywności oraz 574 litrów mleka na łączną kwotę 6 867,27 zł. Dalsze działania dystrybucji żywności zostały zaplanowane w miesiącu czerwiec br.

Wsparciem zostały objęte również rodziny z dziećmi. Dzieci, którym zostało przyznane świadczenie niepieniężne tj. posiłek w szkole, na czas pandemii Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy w miesiącu kwietniu br. dokonał zmiany formy pomocy z posiłku na świadczenie pieniężne na zakup żywności, bądź posiłku. Łącznie z pomocy skorzystało 61 dzieci na łączną kwotę 9 150,00 zł.

W tym szczególnym okresie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy we współpracy z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie skupia się na pomocy osobom, rodzinom - szczególnie potrzebującym wsparcia w związku z odbywaną kwarantanną domową. To one znajdują się w najtrudniejszej sytuacji i nie są w stanie radzić sobie same. Osoby, rodziny odbywające kwarantannę mogą liczyć na pomoc Ośrodka.
W gminie Stepnica pomocy dla osób, rodziny będących w kwarantannie udzielono 11 rodzinom, łącznie 23 osobom. Pomoc obejmowała zakup i dostarczenie żywności.

 

Jarosław Gruszczyński

Dyrektor Miejsko-Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy