Rozbudowa miejskiego monitoringu w Stepnicy

aktualizacja: 2020-10-20 12:15:18

kamera

Kolejne dwie kamery zamontowano w Stepnicy, jedna na plaży, druga na Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Powodem montażu kamer były częste przypadki demolowania sanitariatów oraz innych urządzeń znajdujących się w tym miejscu, oraz podrzucanie odpadów nieprzyjmowanych do PSZOK. Aktualnie na terenie miasta Stepnica funkcjonuje 17 kamer oraz jedna na przystani żeglarskiej w Gąsierzynie. Stworzony monitoring oparty jest na gminnej sieci światłowodowej z centrum kontroli w pomieszczeniu Straży Miejskiej. Nagrania z poszczególnych kamer są przechowywane w systemie przez 14 dni. Zbudowany monitoring znacznie ograniczył akty wandalizmu polegające na niszczeniu mienia komunalnego, przyczynił się również do wykrycia sprawców wykroczeń drogowych, a także tzw. złośliwości sąsiedzkich np. porysowanie gwoździem karoserii samochodu sąsiada.

Zapisy obrazu z kamer są na wniosek udostępniane Policji w celu wykrycia sprawców różnych wykroczeń i przestępstw np. włamań do sklepów, bójek itp.

Biorąc pod uwagę przydatność monitoringu będzie on nadal rozbudowywany. Kamery będą montowane w uzgodnieniu z Policją,  w miejscach najbardziej narażonych na akty wandalizmu