Muszla koncertowa w Czarnocinie

aktualizacja: 2020-09-14 09:01:31

Muszla koncertowa w Czarnocinie. Link prowadzi do powiększonej wersji zdjecia.

Zakończono prace remontowe muszli koncertowej w parku w Czarnocinie.  Sołectwo Czarnocin na ten cel, uzyskało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach grantu sołeckiego  w wys. 10 000 zł.  Mieszkańcy dziękują pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy za przygotowanie potrzebnej dokumentacji  oraz wykonawcy za realizację projektu. 

Jeśli dodać do tego uporządkowany teren parku  i zapał mieszkańców do kultury to już wkrótce możemy spodziewać się koncertów w przyjemnej scenerii.