Dofinansowanie zakupu sprzętu i środków do walki z Covid-19

aktualizacja: 2020-11-30 14:14:03

logo programu Blisko 25 mln zł wsparcia trafi do 131 samorządów z regionu w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego. Pieniądze te zostaną przeznaczone  na zakup środków ochrony osobistej lub sprzętów do utrzymania czystości i dezynfekcji przede wszystkim w szkołach i przedszkolach. 
Gmina Stepnica złożyła wniosek o przyznanie grantu i podpisała umowę o dofinansowanie. Środki w ramach przyznanego grantu zostały przeznaczone  na zakup: maseczek wielokrotnego użytku, antywirusowych maseczek ochronnych z filtrem ffp, kombinezony ochronne rękawiczki nitrylowe, półprzyłbice ochronne, przyłbice ochronne, generator ozonu, tuba przepływowa UV–C, stojące dozowniki płynu dezynfekującego, środek dezynfekujący, termometry bezdotykowe.

Na zakup wymienionych środków i sprzętu Gmina Stepnica otrzymała grant w wysokości 57 990,88 zł. w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19,  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020

logo UE RPO