Rozsztrzygnięcie otwartego konkursu ofert

aktualizacja: 2021-01-29 15:06:21

otwarty konkur ofertZarządzenie Nr 11/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku w Gminie Stepnica.

Do pobrania Zarządzenie Nr 11/2021