Ślubowanie pracownika samorządowego

aktualizacja: 2021-04-07 14:49:23

Pracownica podczas ślubowania przed Burmistrzem.W dniu 7 kwietnia 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica Andrzej Wyganowski w  obecności Pani Skarbnik Beaty Rogalskiej  przyjął ślubowanie od Pani Izabeli Marian  powołanej na stanowisko podinspektora ds. obsługi Rady Miejskiej i Burmistrza, oraz ewidencji działalności gospodarczej i zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Pani Izabela Marian  została zatrudniona z dniem 10 października 2020 r. na stanowisku urzędniczym w wyniku przeprowadzonego konkursu.  W celu teoretycznego i praktycznego przygotowania jej do należytego wykonywania obowiązków służbowych przeszła służbę przygotowawczą, która w dniu 2 kwietnia 2021 r. zakończyła się egzaminem.  Egzamin składał się z części pisemnej, ustnej i praktycznej i został przeprowadzony przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica.  Pani Izabela Marian wykazała się bardzo dobrą znajomością prawa samorządowego oraz wiedzą praktyczną