Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego ws. zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków na terenie województwa zachodniopomorskiego

aktualizacja: 2021-04-30 12:04:11

ptasia grypa Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM NR 14/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO uznaje się obszar Województwa Zachodniopomorskiego za obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania – wysoce zjadliwej grypy ptaków. W związku z tym zakazuje się czasowego organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków.