Przebudowa Drogi Wojewódzkiej 111 - drugi etap

aktualizacja: 2021-05-05 10:06:38

skrzyżowanie ulic w Stepnicy Szanowni Mieszkańcy Gminy Stepnica,

Uprzejmie informuję, że w dniu 11 maja b.r. rozpocznie się drugi etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 111. Ten etap przebudowy będzie wykonywany przez firmę Strabag i będzie obejmował odcinek od wjazdu do Stepnicy do mostu na Gowienicy. W ramach przebudowy zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni, nowe chodniki, kanalizacja wód opadowych. Zostaną także wykonane nowe przejścia dla pieszych, wysepki objazdowe spowalniające ruch drogowy oraz nowe oświetlenie uliczne. Dotychczasowe skrzyżowanie dróg z kierunku Goleniowa i Rokity zostanie zastąpione rondem. Zostanie wykonana wzdłuż jezdni ścieżka rowerowa, oraz w ramach wyprofilowania zakrętu zostanie rozebrany szpecący naszą miejscowość budynek, w którym w przeszłości znajdowało się kino.    

Koszt przebudowy wynosi 13 973 889 zł Zakończenie tej inwestycji planowane jest na maj 2022 r. Natomiast pierwszy etap przebudowy rozpoczął się w dniu 17.12.2020 r. i obejmuje swym zakresem drogę od skrzyżowania na Stepniczce do Recławia. Przebudowa ta również polega na wymianie nawierzchni drogi i w wielu miejscach jej poszerzenie.  We wszystkich miejscowościach zostaną wybudowane nowe chodniki i kanalizacja wód opadowych, nowe oświetlenie uliczne. Droga zostanie wyposażona w wysepki objazdowe spowalniające ruch drogowy i nowe mostki. Koszt tej inwestycji wynosi 91 709 251 zł, jej zakończenie również planowane jest na maj 2022 r. Tą część inwestycji realizuje firma Budimex.

Ponadto chciałbym Państwa poinformować, że trzeci etap kończący przebudowę przedmiotowej drogi, który obejmuje odcinek od mostu na Gowienicy do skrzyżowania na Stepniczce jest aktualnie w fazie projektowania. Głównym przedsięwzięciem tego etapu będzie budowa nowego mostu na Gowienicy. Zgodnie z planem przebudowa tego odcinka ma się rozpocząć w 2022 r.

Szanowni Państwo pierwszy i drugi etap przebudowy drogi nr 111 jest największą inwestycją na drogach wojewódzkich w bieżącym roku. Dzięki tej inwestycji przez osiem miejscowości naszej gminy zostanie wybudowana nowoczesna droga z całą przynależną infrastrukturą.

Zwracam się do Państwa z prośbą o wykazanie się wyrozumiałością i cierpliwością na czas przebudowy drogi.

 

                                                                             Z wyrazami szacunku

                                                                       Andrzej Wyganowski

                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica