Zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. Programu "Czyste Powietrze"

aktualizacja: 2021-06-13 21:06:09

Plakat programu Czyste powietrze Informuję, że w ramach Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” w dniu 10 czerwca 2021 r.  od godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy odbędzie się spotkanie informacyjne na temat możliwości pozyskania dofinansowania z Programu „Czyste Powietrze”.

Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych i wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Jego realizacja przewidziana jest na lata 2018-2029. Dofinansowanie w Programie „Czyste Powietrze” uzyskać można m.in. na: wymianę starych źródeł ciepła oraz zakup wraz z montażem nowych, spełniających kryteria programu, wymianę okien i drzwi, montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, docieplenie ścian, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, instalację fotowoltaiczną.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub mieszkań w budynkach wielorodzinnych.

Dodatkowych Informacji dotyczących Programu udziela Maciej Herman tel 91 4188521 wew. 30.

Ulotka informacyjna Programu Czyste Powietrze 

Andrzej Wyganowski

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica