Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek w Stepnicy i Racimierzu

aktualizacja: 2021-10-07 12:24:53

przetarg

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

niezabudowanej oznaczonej numerem 250/11, obręb Stepnica-1, miasto Stepnica

 

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

niezabudowanej oznaczonej numerem 463/1, obręb geodezyjny Racimierz,

gmina Stepnica