Donice ustawione na jezdni ulicy Dworcowej

aktualizacja: 2021-11-14 21:36:01

doniceW artykule w serwisie „Super Portal 24” zadane zostało pytanie o cel i legalność ustawienia donic na jezdni ulicy Dworcowej w Stepnicy. W odpowiedzi informuję, że zostały one rozmieszczone ze względu na wprowadzenie w tym miejscu strefy zamieszkania, prawidłowo pod względem technicznym i zgodnie z prawem. O tej zmianie komunikacyjnej informują znaki pionowe zamontowane na skrzyżowaniach tej drogi z ulicą Kolejową po stronie południowej i ulicą Krzywoustego po stronie północnej (znaki D-40 „strefa zamieszkania” i D-41 „koniec strefy zamieszkania”).

Dzięki donicom miejscowo przewężono jezdnię, co spowolnia ruch i wymusza podporządkowanie się obowiązującemu na terenie strefy zamieszkania ograniczeniu prędkości do 20 km/godz. Jest to ważne, gdyż na takim obszarze piesi mają bezwzględne pierwszeństwo przed samochodami i mogą korzystać z całej szerokości jezdni. Zgodnie z przepisami krajowymi takie przeszkody nie muszą być wyróżnione znakami ostrzegawczymi.

Przedstawione rozwiązanie nie jest niczym wyjątkowym. W samej Stepnicy istnieje już strefa zamieszkania z przewężeniem jezdni - na ulicy Tęczowej, gdzie ten efekt osiągnięto z użyciem pylonów ze znakami C-9 „nakaz jady z prawej strony znaku” i C-10 „nakaz jazdy z lewej strony znaku”. Donice do odginania toru przemieszczania się samochodów i fizycznego ich spowalniania użyto natomiast między innymi na Starym Mieście w Szczecinie (ulica Łaziebna).

Wprowadzenie na ulicy Dworcowej opisanych powyżej zmian towarzyszy realizacji projektu „Bezpieczna Droga do Szkoły w Stepnicy”. Na konieczność interwencji w ciągu ulicy Dworcowej wskazywały osoby, z którymi przeprowadzono wywiady w czerwcu bieżącego roku, a także zrealizowane wówczas badania obserwacyjne. Zdiagnozowano, że ta droga, wyposażona tylko w jednostronny i zbyt wąski chodnik, stanowi dla wielu uczniów trasę codziennego ruchu między domem i szkołą oraz między szkołą i parkiem w rejonie ulic Wojska Polskiego i Łąkowej. Zagrożeniem dla ich bezpieczeństwa były jeżdżące w dwóch kierunkach samochody, w tym pojazdy dostawcze dostarczające materiały na budowę, lub auta blokujące furtkę wejściową na teren placówki.

Rozwiązanie ma charakter testowy, a jego skuteczność zostanie poddana społecznej ocenie już za kilka dni. Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

W dniu 9 i 11 października przy sklepie Biedronka będzie funkcjonował punkt konsultacyjny:
w sobotę 9 października w godzinach 9.00-14.00,
– w poniedziałek 11 października w godzinach 15.00-18.00.

Jeżeli chodzisz do szkoły, to weź udział w warsztatach w poniedziałek 11 października i spacerach badawczych we wtorek 12 października lub odwiedź szkolny punkt konsultacyjny we wtorek 12 października.

Pisaliśmy już o tej sprawie w dniu 27 września 2021 r.

https://www.stepnica.pl/aktualnosci/pokaz/5174_bezpieczna_droga_do_szkoly

Zastępca Burmistrza

Ryszard Ławicki