Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendant Straży Miejskiej

aktualizacja: 2021-11-14 21:31:25

auto straży miejskiej  w StepnicyBurmistrz Miasta i Gminy Stepnica

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

na wolne  kierownicze stanowisko  urzędnicze:

Komendant Straży Miejskiej

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy w Stepnicy, pocztą elektroniczną poprzez E-puap na adres skrytki /3q8u1mx0rk/SkrytkaESP w przypadku posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, a także pocztą tradycyjną na adres urzędu z dopiskiem: Nabór – Komendant Straży Miejskiej , w terminie do dnia 25.10.2021 r. do godz. 15.30.

więcej na temat naboru