Ogłoszenie w sprawie ograniczeń w obsłudze interesanta

aktualizacja: 2021-11-25 14:45:22

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica Nr 67/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ograniczeń wykonywania zadań przez Urząd Miasta i Gminy Stepnica w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dniem 25 listopada 2021 r. do odwołania wprowadzone zostały  ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Miasta i Gminy Stepnica poprzez zawieszenie bezpośredniej obsługi interesantów.

Sprawy w Urzędzie będą przyjmowane tylko w formie:

Korespondencyjnej na adres:

ul. T. Kościuszki  4, 72-112 Stepnica

Wnioski i pisma w wersji tradycyjnej można wrzucać do skrzynki ustawionej w wejściu do urzędu (przy kracie).   

telefonicznej :

tel. 91 418 85 21

fax. 91 418 85 80

Spis telefonów do wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej  BIP  w zakładce kontakt: http://bip.stepnica.pl/dokumenty/menu/36 lub na stronie internetowej gminy w zakładce Urząd Miasta i Gminy – Pracownicy.

mailowej : e-mail: sekretariat@stepnica.pl

przez ePUAP:  adres skrytki podawczej na ePUAP: /3q8u1mx0rk/Skrytka ESP

 

UWAGA!

Bezpośredni kontakt w sprawach pilnych  oraz w przypadku zadań niezbędnych np. wydanie aktu stanu cywilnego,  odbywa się przez  przywołanie pracownika urzędu telefoniczne lub przez użycie dzwonka umieszczonego przy kracie wejściowej do urzędu lub drzwiach w wejściu bocznym.

  

Andrzej Wyganowski

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica