Aktualności

Komunikaty Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

dodano: 2020-07-10 13:26:32

rodzina 500+Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej informuje, iż w roku 2020 nie składamy wniosków na kontynuację wypłaty świadczenia 500+.
Jedynie w przypadku urodzenia dziecka lub nabycia praw do opieki nad dzieckiem mamy prawo złożyć wniosek na 500+.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią informacji przyznającej 500+, gdzie dokładnie opisane są terminy przyznania świadczenia wychowawczego obowiązujące w bieżącym oraz kolejnym okresie zasiłkowym.
W związku z powyższym przypominamy:
Aktualny okres świadczeniowy trwa od 01 lipca 2019 r. do 31 maja 2021r.
Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na okres świadczeniowy 2021/2022 rozpoczyna się:
- od dnia 01 lutego 2021roku – wnioski w wersji elektronicznej,
- od dnia 01 kwietnia 2021 roku – wnioski w wersji papierowej.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy uprzejmie informuje mieszkańców Gminy Stepnica, iż wnioski o ustalenie prawa na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 w sprawie: świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, będą przyjmowane:
drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2020 r. za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny, czyli przy pomocy Platformy Informacyjno – Usługowej CSIZS Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.empatia.mrpips,gov,pl, tzw. emp@tii, e-PUAP, PUE ZUS, bankowości elektronicznej,
tradycyjnie /w wersji papierowej / od dnia 1 sierpnia 2020 r. w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30   Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 418 85 21 wew. 32

dobry start Od 1 lipca 2020 r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stepnicy można  składać wnioski drogą elektroniczną na świadczenie – „Dobry start”.
Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu
 

czytaj więcej » Komunikaty Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze

dodano: 2020-07-10 10:48:22

OSTRZEŻENIE NUMER 127/I/2020
BURZE

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 14:00 dnia 10-07-2020 do godz. 18:00 dnia 10-07-2020

Obszar: województwo zachodniopomorskie.

Przebieg: Prognozuje się występowanie pojedyńczych burz, którym towarzyszyć będą opady deszczu lokalnie o wydajności od 10 do 20 mm/m2 oraz porywy wiatru do 75 km/h, z kierunków południowo-zachodnich.

Skutki: łamanie gałęzi; ryzyko utraty życia; ryzyko wybuchu pożaru; utrudnienia komunikacyjne; zaburzenia w pracy urządzeń elektrycznych.

Uwagi: Brak.

Dyżurny prognosta: Damian Zdonek (centrum.meteo@meteosky.eu)
Ostrzeżenie wydano: 10-07-2020 godz. 10:06
Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o.

czytaj więcej » Ostrzeżenie meteorologiczne - burze

II tura Bitwy o wozy

dodano: 2020-07-07 09:49:10

Bitwa o wozy druga tura plakat Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło drugą turę "Bitwy o wozy": wóz strażacki otrzyma gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w II turze wyborów prezydenckich w każdym z byłych 49 województw, wg stanu granic województw na dzień 31.12.1998 r. O nowe wozy nie będzie się mogło ubiegać 16 gmin, które otrzymają je w ramach I edycji akcji a od frekwencji odliczone zostaną osoby głosujące na zaświadczenia. Zachęcamy więc do udziału w wyborach!   

czytaj więcej » II tura Bitwy o wozy

Unia światłowodowa - stan realizacji inwestycji

dodano: 2020-07-07 08:52:52

Unia światłowodowaOrange Polska buduje sieć światłowodową na terenie gminy STEPNICA, w ramach projektu „Szczeciński Część B Orange Światłowód”. Projekt jest realizowany z dofinansowaniem ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Celem inwestycji jest właśnie likwidacja internetowych „białych plam” i dostarczenie mieszkańcom ultraszybkiego internetu. W ten sposób zmniejszymy technologiczny dystans w stosunku do lepiej rozwiniętych cyfrowo regionów kraju.

Szczegóły projektu opisane są na stronie https://www.orange.pl/view/popc

Zakres inwestycji został określony na podstawie listy adresowej przygotowanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej - regulatora rynku telekomunikacyjnego, zgodnie z zasadami przyznawania pomocy publicznej, na bazie przeprowadzonej inwentaryzacji.

Realizacja projektu rozpoczęła się doprowadzeniem światłowodu do szkół i placówek edukacyjnych zakwalifikowanych do projektu w miejscowościach: RACIMIERZ, STEPNICZKA, STEPNICA. Dzięki temu placówki te mogą już korzystać za pośrednictwem firmy NASK z dostępu do internetu oraz Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, co umożliwia im rozwój nowoczesnych form kształcenia oraz zdobywanie nowych kompetencji, zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://ose.gov.pl/.

W drugim etapie projektu POPC, zajęliśmy się budową sieci światłowodowej do wytypowanych gospodarstw domowych.

  • RACIMIERZ - podłączono szkołę
  • STEPNICZKA - podłączono 27 adresów
  • STEPNICA - podłączono 31 adresów

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, w ramach projektów z dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, inwestycja realizowana jest do granicy działek, na których znajdują się budynki jednorodzinne oraz do części wspólnej budynków wielorodzinnych. W drugim przypadku konieczna jest zgoda zarządcy lub współwłaścicieli nieruchomości. Odmowa ze strony właścicieli budynków wielorodzinnych na doprowadzenie sieci do budynku uniemożliwi jej wykonanie.

Serdecznie zachęcamy Państwa do potwierdzania zgody na realizację inwestycji.

Pytania dotyczące inwestycji prosimy kierować na adres email: zachodniopomorskaunia@orange.com

czytaj więcej » Unia światłowodowa - stan realizacji inwestycji

Szanowne Mieszkanki i Szanowni Mieszkańcy Gminy Stepnica,

dodano: 2020-07-06 21:50:44

W niedzielę 12 lipca 2020 r. wybierzemy osobę, która przez najbliższe pięć lat będzie Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Zdecydowałem się skierować do Państwa ten list, aby zwrócić uwagę na to, jak wielkie znaczenie dla naszych wspólnot ma ten wybór. Pałac Prezydencki nie jest tak odległy od naszych małych ojczyzn, jak czasem nam się wydaje, a decyzje, które w nim zapadają, mają wpływ na naszą codzienność.

Przez ostatnie 30 lat, świadomi, odpowiedzialni i zaangażowani obywatele wielokrotnie dowodzili, że są w stanie poradzić sobie z największymi przeciwnościami i budować dobrą przyszłość. Skok cywilizacyjny, jaki dokonał się w ostatnich trzech dekadach- nasze nowe drogi, wodociągi, szkoły, dynamiczny rozwój gospodarki, wzrost zamożności, wyższa jakość życia to dorobek samorządów.  Tymczasem nad samorządami gromadzą się czarne chmury. Rząd głosi, że samorządy radzą sobie słabo, a ludziom żyłoby się lepiej, gdyby państwo mocniej scentralizować. Toczy się powolny, dobrze zaplanowany proces, który prowadzi do katastrofy samorządowych budżetów. Rząd dodaje zadań i obowiązków, nie dodając lub wręcz ograniczając środki finansowe przeznaczone na ich realizację.

czytaj więcej » Szanowne Mieszkanki i Szanowni Mieszkańcy Gminy Stepnica,