Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na odbiór odpadów

aktualizacja: 2016-09-06 15:09:21

PRZEDSIĘBIORCY POSIADAJĄCY WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie
ul. Marii Konopnickiej 12
72-100 Goleniów

SUEZ Jantra Sp z  o. o.
ul. Księżnej Anny 11
70-670 Szczecin

Remondis Szczecin Sp.  z o. o.
ul. Janiny Smoleńskiej ps. ,,Jachna” 35,
71-005 Szczecin. 

PRZEDSIĘBIORCY POSIADAJĄCY ZEZWOLENIE NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie
ul. Marii Konopnickiej 12
72-100 Goleniów

Remondis Szczecin Sp.  z o. o.
ul. Żołnierska 56
71-210 Szczecin

Wywóz Nieczystości Płynnych
Dariusz Czajkowski

ul. Świętosławy 4, 72-510 Wolin