Aktualności

IV miejsce Stepnicy w Polsce

dodano: 2016-09-27 15:22:34

W rankingu wydatków inwestycyjnych przygotowanego przez pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” miasto Stepnica zajęło 4 miejsce w Polsce, w kategorii małe miasta.

Wyniki ogłoszono na Gali Inwestorów Samorządowych, która odbyła się 22 września 2016 r. w Katowicach podczas XIV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów.

Podczas Gali nagrodzono laureatów rankingu „Wydatków inwestycyjnych samorządów”, którego autorem jest prof. Paweł Swianiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. W  rankingu uwzględniono wydatki  inwestycyjne na infrastrukturę techniczną w ostatnich 3 latach. Przy obliczaniu wskaźników pod uwagę wzięto obiektywne dane ze sprawozdań budżetowych samorządów, GUS oraz dane z  Ministerstwa Finansów. Tak obliczone wydatki samorządów zostały podzielone przez liczbę mieszkańców i zestawione w formie rankingu, w którym Stepnica zajęła 4 miejsce w Polsce .

Wszyscy laureaci rankingów zostali uhonorowani statuetkami i dyplomami. 

czytaj więcej » IV miejsce Stepnicy w Polsce

Zakończenie sezonu wędkarskiego w Stepnicy

dodano: 2016-09-27 07:40:29

rysunek wędkarza W dniu 1 października 2016 r. odbędą się zawody wędkarskie dla członków Koła nr 52 w Stepnicy kończące sezon wędkarski w Stepnicy. Zawody odbędą się na Kanale Młyńskim w Stepnicy. Zbiórka uczestników o godzinie 7.00. Serdecznie zapraszamy

Prezes Koła Jan Brzozowski 

czytaj więcej » Zakończenie sezonu wędkarskiego w Stepnicy

Praca dla uczniów, studentów

dodano: 2016-09-26 11:21:11

plakat o rekrutacji studentów i uczniów do pracy przy ankiecie. Informacje z plakatu w treści aktualności Poszukujemy dwóch osób:
uczniowie, studenci – pełnoletni, (ze znajomością obsługi komputera) do pomocy przy koordynowaniu                 przeprowadzenia ankiety VOICE. 

Oferujemy zatrudnienie na umowę zlecenie w wyznaczonym terminie  między 13 października a 4 listopada 2016 r.

Dokumenty aplikacyjne w formie CV  prosimy kierować do:

IKEA Industry Poland sp. z o.o. oddział IVAR w Stepnicy
Ul. Krzywoustego 44
72-112 Stepnica

Marzena Szalimow

lub drogą elektroniczną na adres: marzena.szalimow@ikea.com


Termin składania ofert do 27 września.

czytaj więcej » Praca dla uczniów, studentów

Szczepienia Ochronne

dodano: 2016-09-23 08:23:44

szczepienie logo Gmina Stepnica od 6 lat finansuje szczepienia  przeciw grypie osobom powyżej 65 roku życia, szczepienia mają na celu przede wszystkim chronić starszych mieszkańców Gminy przed zachorowaniem jak i przed powikłaniami pogrypowymi. Średnio w danym roku ze szczepień korzysta ok. 200osób. Szczepienia realizowane są przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej działające na terenie Gminy.  Koszt szczepień zamyka się kwotą ok. 5000zł. Uprawnionych do bezpłatnego szczepienia jest  639 mieszkańców Gminy i wszyscy w bieżącym roku mogą skorzystać z tego przywileju w okresie od 20 września do 30 listopada.

Ponadto  w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Stepnica od 10 lat  dwa razy w roku wykonywane są bezpłatne badania mammograficzne kobietom powyżej 45 i 50 roku życia. W roku 2016 z badań skorzystało 200 mieszkanek naszej Gminy.

czytaj więcej » Szczepienia Ochronne

Podpisano umowę na dofinansowanie

dodano: 2016-09-23 08:20:18

Moment podpisania umowy przez Burmistrza oraz Prezesa Zarządu WFOŚiGW. Link prowadzi do powiększonej wersji zdjęciaW dniu 21.09.2016 r. Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinasowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 inwestycji realizowanej przez Gminę Stepnica pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją istniejącego składowiska osadowego na terenie oczyszczalni ścieków w Stepnicy.” Całkowita wartość projektu wynosi 1 020 810 zł w tym  wydatków kwalifikowanych wynosi 817 662 zł. Dofinansowanie wynosi 695 012 zł. Gmina po wybudowaniu tej infrastruktury odzyska też podatek VAT.

W ramach tej inwestycji wybudowane zostanie zadaszenie i uszczelnienie poletka osadowego w oczyszczalni ścieków oraz kanalizacja sanitarna w Miłowie, Stepnicy, Kopicach i kanalizacja wód popłucznych w stacji ujęcia wody w miejscowości Łąka.

Aktualnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa. Przetarg ogłoszony zostanie w przyszłym tygodniu. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca kwietnia 2017 r.

 

czytaj więcej » Podpisano umowę na dofinansowanie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica

dodano: 2016-09-22 11:33:03

W związku z planowym przystąpieniem do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica, wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski o zmianę przeznaczenia nieruchomości  w SUiKZP obowiązującym na terenie gminy Stepnica do dnia 10.10.2016 r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Stepnica ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica.
We w wniosku proszę o podanie numeru oraz obrębu ewidencyjnego nieruchomości, której ma dotyczyć zmiana, danych wnioskodawcy oraz określenie oczekiwanego przeznaczenia wraz z uzasadnieniem.
Aktualnie obowiązujące  Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dostępne jest pod adresem www.stepnica.pl.
Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 91 418 85 21 wew. 18.

                                             Andrzej Wyganowski 

                                 Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

czytaj więcej » Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica