Nabór na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy

aktualizacja: 2018-10-17 13:46:02

oferta pracy - kierownik OPSBurmistrz Miasta i Gminy Stepnica

ogłasza nabór na stanowisko

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy, a także pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy ul. T. Kościuszki 4 z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Kierownika OPS w Stepnicy.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia

12 lutego 2018r. do godz. 15:00.